Vážení rodiče,
v pondělí jsem já a paní učitelka Kristýna na konferenci, služby ve třídách si rozdělí paní učitelka Katka  a Bára.
Od úterý budou s námi ve školce studentky Pedagogické fakulty MU, na stáži. Pro děti si připravily pěkné aktivity.
Ve třídě Sluníček bude studentka Terka s projektem  „Proč recyklujeme?“ a ve třídě Rybiček bude studentka Anička s projektem  „Co vyroste ze semínka?“
25.4., ve středu, si užijeme spoustu legrace při dopolední akci v zahradě – ČARODĚJNICE, pod vedením paní učitelky Báry. Vás, prosím, připravte dětem kostýmy a ráno, při příchodu do MŠ, děti do kostýmu převlékněte.
Odpoledne se všichni sejdeme na společné akci pro děti a rodiče – OTEVÍRÁNÍ ŠKOLKOVÉ ZAHRADY. Prosím velmi o dopomoc při úklidu zahrady, kontejner nám zajistil pan místostarosta Dvořáček, připravíme nářadí a náčiní…potřebujeme zametat, vyhrabat a zvelebit, upravit skalku(pokud máte přebytky rostlin…přineste) a uklidit boudu.
Nakonec akce si uděláme oheň. Zajistím špekáčky, chléb, kečup, hořčici – pro děti školkové. Též pitný režim. Opékadla máme, tak 10 ks.
Budu moc ráda, když nám pomůžete! OD 16.00
26.4. od 16 hodin proběhne přijímání dětí z ostatních MŠ k prázdninovému provozu – v kanceláři vedoucí učitelky.

Nezapomeňte, že 30.4. je ŘEDITELSKÉ VOLNO a MŠ NEMÁ PROVOZ!

Stále již dávejte dětem na pobyt venku – batůžek, pití, kapesníky a pokrývku hlavy! A hlavně, přizpůsobujte oblečení dětí aktuálnímu počasí!(oteplené kalhoty už nejsou potřeba…)

Děkuji za spolupráci a těším se! Šárka Anderlová

Jaro v lese

Jaro u vody

prac. sešit str. 49, 50

učebnice str. 46, 47

Spojky  učebnice po str. 75, prac. sešit po str. 78

Čtení po str. 127

Psaní po str. 25