O nás

Kdo jsme?
Jsme základní škola a mateřská škola s dlouholetou tradicí, devíti třídami základní školy a dvěma třídami mateřské školy.

Co u nás najdete?
Cílem všech pracovníků  je povýšit školu na centrum velmi kvalitního vzdělání v příjemném rodinném prostředí, které dnes již  mnoho škol nenabízí.
Naší snahou je vzdělávat a vychovávat  žáky, kteří budou zdravě sebevědomí, přirozeně hraví, s touhou po novém poznání a sebevzdělávání, a tím tvořit dobré předpoklady pro jejich uplatnění v dalším pracovním i osobním životě.
Ve škole využíváme tradiční učební postupy, ale také nové efektivní metody a formy výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné spolupráci, pomoci a respektu, ale také tvorbě vlastního názoru, sebepoznání a k formování vlastní individuality.
Jsme školou s bezbariérovými přístupy -tyto úpravy, které byly realizovány při celkové rekonstrukci školy v roce 2000, nám dovolují vzdělávat i žáky s tělesným handicapem.

Ideální profil našeho absolventa?
Žák – osobnost, která je schopna samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, je zodpovědná za své jednání v míře přiměřené jeho věku, s motivací celoživotně se vzdělávat  a rozvíjet své znalosti získané při výuce na základní škole.

Naše škola dále nabízí:
Od 1. třídy možnost výuky anglického jazyka, od 7.třídy dva cizí jazyky.
Kroužek konverzace AJ pro děti od 3. do 9. třídy, bez výběru pro všechny zájemce.
V hodinách se střídají naše vyučující s rodilou mluvčí.
„Družinové kroužky“, např. sportík, flétnička, barvička.
Florbalový kroužek, kroužek Logík – pro chytré a přemýšlivé hlavy.
Mimoškolní akce pro žáky.
Akce pro rodiče s dětmi – tvořivé dílny, sportovní akce.
Pravidelné návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech v rámci výuky i ve večerních hodinách na běžných představeních pro veřejnost.
Silná podpora čtenářské gramotnosti.
Pravidelné výjezdy na školy v přírodě, nejen v ČR, ale i zahraničí.
Poznávací zájezdy.
Maximálně možnou aprobovanost učitelů.
Věnujeme velkou pozornost prevenci všech negativních jevů, se kterými se děti mohou v současné době setkat.