Žáci obdrželi pokyny k odjezdu s návratkou. Prosíme rodiče o vyplnění telefonních kontaktů, možnosti odchodu po výletu a dalších důležitých informací.
Žáci musí návratku co nejrychleji odevzdat. Příští týden se budou řešit případní náhradníci.

Pohádky, Slabikář str. 121- 125, Písanka str.38- 40

Vážení rodiče,
termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 je
čtvrtek 5.4. 13.00 – 17.00
pátek 6.4. 13.00 – 17.00

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Již třetím rokem probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

 1. V termínu od 1. 1. 2018 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
 2. Doma si také může vyplnit  Zápisní lístek  a přinést s sebou k zápisu.
  1. K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše) a zápisní lístek (viz bod 2. výše)
  • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odklad
  •  Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, aby mohla být žádost o odklad vyřízena v co nejkratší době. Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.

Musím pochválit a poděkovat za skvělou práci v podobě myšlenkové mapy našich prvostupňových angličtinářů z úterní konverzace.
Doporučuji i doma na papír si volně psát myšlenkové mapy … rozvíjí myšlení, upevňují znalosti a volně objevují nové výrazy !

 

Konverzace AJ – Šebek

 

V případě zájmu o návod či konzultace „jak na to“, neváhejte se zastavit za mnou v kabinetu 2. patro jméno: Jiří Šebek, popř. na email: anglictina.sebek@seznam.cz

Unit 4: Personality, Phrasal Verbs, Question forms

Topics for discussion: The Media, Personallity

 

School Book page 47

Workbook page 37

Tips: Study vocabulary and phrasal verbs.

 

Další možnost procvičování slovíček: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Podklady pro přijímací zkoušky na Gymnázium Slovanské náměstí AJ:

Zadání: http://www.gymnaslo.cz/files/users/hruska/prijimacky/4lete_var._1.pdf

Řešení: http://www.gymnaslo.cz/files/users/hruska/prijimacky/Answers4-1.pdf