D7

Velká Morava
– uč. do str. 27
zadáno opakování na test “ Arabové, Sámova říše“(14.11.)

D7

Křesťanství
Islám a Arabové
– uč. do str. 19
– žáci, kteří nepsali opakovací test, budou dozkoušeni (Frankové, Byzanc, křesťanství)