D7

Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
– uč. do str. 58
– opakovací test „Středověká společnost, románské umění“nepřítomní žáci budou dozkoušeni)

D7

Poslední Přemyslovci
– uč. do str. 54
– zadáno opakování na test „Středověká společnost a románské umění“ na 16.2. 2018

D7

Románská kultura
– uč. do str. 48
zadáno opakování na test 16.1. (Český stát od knížete Bořivoje po krále Vladislava II.)