Habsburkové na českém trůně
– uč. do str. 102
– opakovací test Objevné plavby, renesance a humanismus

Humanismus a renesance
Habsburkové na českém trůně
– uč. do str. 99
– zadáno opakování na test Objevné plavby + renesance a humanismus na 8.6. 2018

Města v pozdním středověku
Renesance a humanismus
– uč. do str. 94
opakování na test 29. 5. Čechy pohusitské a Jagellonci
– odesílání a odevzdávání ročníkových prací do 31.5. 2018

Objevné plavby
Město v pozdním středověku
– uč. do str. 90
– opakování na test 29.5. Doba pohusitská a Jagellonci

Čechy po husitské době
Jiří z Poděbrad
Jagellonci
– uč. do str. 85