Čechy po husitské době
Jiří z Poděbrad
Jagellonci
– uč. do str. 85

Jan Hus
– uč. do str. 77
– test Lucemburkové (nepřítomní žáci budou dozkoušeni)

Gotická kultura
– uč. do str. 74
zadáno opakování na test 27.3. 2018 (Lucemburkové)

Středověká společnost – města
Gotická kultura
– uč. do str. 73
– opakovací test Poslední Přemyslovci (nepřítomní žáci budou dozkoušeni)