Nj7-Tre.

Wiederholungstest E1

Meine Familie – Einheit 2

Mein, meine, dein, deine

DÚ: do sešitu gramatiky uč. str. 28/7 a,b

Slovíčka 2. lekce na známky v úterý 21.11.!!!

Kdo neodevzdal ICH projekt, poslední termín je v úterý 21.11.

NJ7 – Dobrovodská

Test na 2. část slovíček z Einheit 1 dne 2.11. Do 2.11. odevzdat projekt „Ich“ na A4 (ich heiße .., ich komme aus .., ich wohne in .., ich spiele .., ich mag .. a obrázky k tématu). Procvičovat časování sloves a W-otázky.

Nj7-Tre.

„Sein“ – časování v přítomném čase

Časování pravidelných sloves v přítomném čase.

V úterý 31.10. test na 1. polovinu slovíček 1. lekce (po „dort“)

Uč. s. 18 – 19

PS s. 11/1,2,3   12/4,5