Einheit 6 – Ich habe einen Computer

  • sloveso „haben“ + 4. pád
  • opakování časování pravidelných sloves v přítomném čase

Test 5. lekce 12.6., opakovat Wiederholungstest z PS str. 49-50, tabulku Das kannst du schon ze strany 48, věty zapsané do sešitu. Kontrola PS a školních sešitů, doplnit chybějící cvičení.

Einheit 5 – Mein Hobby

  • PS s. 49 – 50 opakování k testu E5

Test na 5. lekci píšeme v úterý 5. června.

DÚ PS str. 46/12 Mach Interviews – žáci kteří zapomněli úkol. Str. 47/15 Mein Projekt – dokončit. Opakování PS str. 48.

PS str. 45, cv. 10 Napiš o sobě krátký e-mail (jen žáci, kteří nesplnili tento úkol). DÚ str. 46, cv. 12 Udělej rozhovory (kromě Deutschlehrerin a Mitschüler).