ČJ8

Mluvnice: Pravopis
– uč. do str. 35, PS do str. 19

Literatura: Husitská literatura
Renesance a humanismus
– pracovní listy
– opakovací test „Středověká literatura“

ČJ8

Mluvnice: Pravopis i/y
- uč. do str. 31, PS do str. 17
- DÚ PS str. 17/ 7
- zadáno opakování na test "Slovesný vid"

Literatura: Individuální četba
- literární test  21.11. "Středověká literatura"

Sloh: Charakteristika
- kladné a záporné vlastnosti

ČJ 8

Mluvnice: Slovesný vid
- uč. do str. 27, PS do str. 15
- DÚ na 13.11. uč. str. 27/ 8
- zadáno opakování na test" Užití cizích slov v textu"

Literatura : Doba Karla IV.
- pracovní list s ukázkou životopisu Karla IV. "Vita Caroli"

Sloh: Výtah dějepisného textu " Vynález kola"  z časopisu Živá historie

ČJ8

Mluvnice: Slovesný vid
- uč. do str. 24, PS do str. 13
Literatura : Středověká literatura - legendy, kroniky
- pracovní listy
Sloh: Charakteristika literární postavy
- uč. str. 100 - 101

ČJ8

Mluvnice: Užití cizích vlastních jmen v textu
- uč. do str. 20, PS do str. 12
- zadáno opakování na koncovky příd. jmen

Literatura: Středověk
- náboženské texty, básně, středověké drama
- duchovní píseň "Hospodine, pomiluj ny"
- drama Mastičkář

ČJ8

Mluvnice: Užívání cizích slov
- uč. do str. 20, PS do str. 11/4
- zadáno opakování na test "Obohacování slovní zásoby"

Literatura: Středověká literatura
- pracovní list, čítanka str. 23 - 26
- zadáno opakování na literární test (Bible, Homér)