Mluvnice:  Souvětí souřadné a podřadné
– uč. do str. 68, PS do str. 37
Literatura:  Realismus
– ruští autoři N.V. Gogol, L.N. Tolstoj, F.M. Dostojevskij
– PS do str. 22
Sloh:   2. slohová práce – Líčení

Mluvnice : Významové poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami
– uč. do str. 67, PS do str. 37
Literarura : Realismus v ruské literatuře
N.V. Gogol, F.M. Dostojevskij
– pracovní listy, PS do str. 22
Sloh : Líčení
-uč. do str. 112, PS do str. 59
příprava na 2. slohovou práci Líčení – 20.4. 2018 (donést fotografii nebo obrázek motivu líčení + osnovu)

Mluvnice : Významové poměry mezi větnými členy
– uč. do str. 64, PS do str. 36/1,2
– zadáno opakování na jazykový rozbor

Literatura: Český a světový romantismus
– K. J. Erben  Pohádky (četba a práce s literárním textem)
– V. Hugo Chrám Matky Boží (PS str. 12 – 14)
– recitace Kytice K. J. Erbena

Sloh:  Líčení
– uč. do str. 110, PS do str. 59
žáci si hledají vhodný obrázek krajiny k líčení pro 2. slohovou práci (fotografie, pohlednice, obrázek malířského díla…)

Mluvnice: Souvětí souřadné
Významové poměry mezi větnými členy
– uč. do str. 62, PS do str. 36/1
Literatura: Romantismus v české literatuře
Josef Kajetán Tyl
– pracovní listy, PS do str. 18/ 1,2
zadány verše z Kytice na recitaci 3.4. 2018

Mluvnice: Souvětí souřadné
– uč. do str. 60, PS do str. 35

Literatura: Romantismus v české literatuře
Karel Jaromír Erben – Kytice
– pracovní listy
– PS str. 16 – 17
zadán výběr libovolných 20 veršů pro recitaci Kytice na 2.4.2018

Sloh : Líčení
uč. do str. 111, PS do str. 59/4,5
– DÚ na 6.4. PS str. 59/6

Mluvnice : Souvětí souřadné
– uč. do str. 60, PS do str. 35
– opakování vyjmenovaných slov
– zadáno opakování na test (souvětí souřadné)
Literatura: Český romantismus
Karel Jaromír Erben  Kytice
– rozbor balad
– vlastní výběr balad k recitaci