ČJ 8

Mluvnice: Souvětí souřadné – významové poměry
– uč. do str. 52, PS do str. 34/2
DÚ na 21.2. PS str. 35/ 5

Literatura: Preromantismus
Spisovatelé národního obrození
– pracovní listy
– PS do str. 5, DÚ na 20.2. PS str. 5/3

Sloh: Výklad
– uč.  str. 106, PS str. 56, DÚ PS str. 56/ 2

ČJ 8

Mluvnice: Souvětí souřadné – poměr slučovací, odporovací a stupňovací
– uč. do str. 50, PS do str. 33

Literatura: Osvícenství – D. Defoe, J. Swift
– prac. list, PS do str. 2

ČJ8

Mluvnice: Vedlejší věty u souvětí podřadného
Souvětí souřadné – základní pojmy
– uč. do str. 49, PS do str. 33
– zadáno opakování na jazykový rozbor
Literatura: Klasicismus
Osvícenství
– čítanka str. 42 – 45
-pracovní listy

ČJ 8

Mluvnice: Souvětí podřadné – vedlejší věty
– uč. do str. 48, PS do str. 33
zadáno opakování učiva za I. pololetí na písemnou práci (16.1. 2018)
15.1. donést knihu na individuální četbu a PS s přehledy pro opakování na test

Literatura:  W. Shakespeare
– monolog Hamleta (nepřítomní žáci budou dozkoušeni)

Sloh : Příprava na slohovou práci (19.1. – Charakteristika literární postavy)

ČJ8

Mluvnice: Věty vedlejší
– uč. do str. 46, PS do str. 29
– zadáno opakování větných členů
– pololetní práce 15.1.

Literatura: Baroko, J.A. Komenský
– pracovní listy
– čítanka str. 41 – 42
– literární test 23.1. „Renesance, W. Shakespeare“

Sloh: Charakteristika
– uč. do str. 105, PS do str. 55
– slohová práce 19.1.