Přírodovědný Klokan v kategorii Kadet

Ve středu 11. října proběhlo školní kolo Přírodovědného Klokana. Soutěžící z osmé třídy odpovídali ve 40 minutách na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Nejlepších výsledků v kategorii Kadet (8. a 9. třídy) dosáhli řešitelé:

  1. místo Pavel Řánek
  2. místo Kateřina Kotolová
  3. místo Kateřina Tálská

Gratuluji!!! 🙂

M8

Týden: 13. 11. – 16. 11. 2017

Po - Pythagorova věta v rovině, uč. str. 28/1, 2

!!!DÚ uč. str. 28/2 dodělat!!!

Út - Pythagorova věta v rovině, uč. str. 29/3, 4

!!!DÚ uč. str. 29/5!!!

Týden: 6. 11.  - 10. 11. 2017

Po - Pythagorova věta, uč. str 24/1

Út - Pythagorova věta, uč. str. 25/2, 3

- Pythagorova věta, PS str. 24/vše

Týden: 30. 10. 2017 - 3. 11. 2017

Po - opakování na písemku, druhá mocnina a odmocnina PS str. 21/7, 8

!!!DÚ dodělat PS str. 21/7, 8!!

Út - písemka, opakovací test v PS

- Pythagorova věta odvození

Týden: 23. 10. - 25. 10. 2017

Po - odhadujeme druhou odmocninu uč. str. 18 - 20

Út - odhadujeme druhou odmocninu, PS str. 20, 21/vše

!!!31. 10. Písemka - druhá mocnina a odmocnina!!!

Týden: 16. 10. - 20. 10. 2017

Po - druhá mocnina opakování - PS str. 15/4 druhá odmocnina, uč. 13/1

!!!DÚ  PS 16/6!!!

Út - druhá mocnina a odmocnina - PL

Čt - preventivní program

Týden: 9. - 13. 10. 2017

Po - druhá mocnina - zavedení

Út - druhá mocnina - pamětné umocňování, tabulky nalepené v sešitě

Čt - druhá mocnina - PS str. 13, 14

!!!DÚ PS str. 13/1-4, 14/5!!!

- umocňujeme zpaměti a na kalkulačce uč. str. 8, 9/cv. 1, 2, 3, PS str. 15/1, 2

Týden: 2. 10. - 6. 10. 2017

Po - lichoběžník - obvod obsah, odvození

Út - lichoběžník - obsah PL

!!!DÚ dodělat PL!!!

!!!Písemka 12. 10. 2017 - rovnoběžník - konstrukce, obvod, obsah, trojúhelník - obvod, obsah!!!

Čt - písemka

- obvody a obsahy - opakování

Týden: 25. 9. - 29. 9. 2017

Po - rozcvička, obsah trojúhelníku - opakování, konstrukce lichoběžníku

Týden: 18. 9. - 22. 9. 2017

Po - rozcvička, konstrukce výšek v rovnoběžníku, PL

!!!DÚ dodělat PL!!!

Út - rozcvička, obsah rovnoběžníku - vyvození

Čt - rozcvička, obsah a obvod rovnoběžníku PL

- obsah trojúhelníku - odvození, procvičení PL

!!!DÚ PL cv. č. 3!!!

Týden: 11. 9. - 15. 9. 2017

Po - rozcvička, zlomky PS 2/2, 3, 4

!!!DÚ PS 2/2, 3!!!

Út -  rozcvička, opakování poměr a postupný poměr, PS str. 4/1-3

!!!DÚ PS str. 5/1!!!

Čt - přímá nepřímá úměrnost, procenta - opakování,

- opakování - čtyřúhelníků, konstrukce rovnoběžníku, výšky