první podmínková věta + pracovní list

frázová slovesa – učte se ze seznamu ve školním sešitě

časové věty – procvičování

procvičování L5

psali jsme test na trpný rod

procvičování časových vět

psali jsme opakovací test L5

L6 UČ 70 – 71 – časové věty

– opakování L4-6 – trpný rod, phrases, frázová slovesa, verb+ ing

PS str. 56 – 58

 

 

trpný rod v různých časech – procvičujte, bude opakování!

Save the orphan bears – čtení, poslech

Expressing worries – fráze – naučit se je ze šk. sešitu

časové věty

v pátek 8.6. budeme psát opakovací test L5

slovíčka 5A, B, C – budu zkoušet

trpný rod – v přítomném čase

– v minulém čase

– v předpřítomném čase

– v budoucím čase

psali jsme test na nepravidelná slovesastále procvičovat!

DÚ: PS str. 45/6; dokončit v učebnici str. 59/4

postupně se učte slovíčka 5A, B