Aj8 – Charvátová

L2 – předpřítomný čas, present perfect, věty s „for“ a „since“ ( pracovní list)

Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa z přebalu pracovního sešitu.

Hlavně 3. tvary pro present perfect!

Budeme psát písemku na předpřítomný čas.

UČ str. 22,23

PS 16, 17

 

Aj8 – Stoica

procvičování předpřítomného času

rozdíl mezi předpřítomným a minulým časem prostým

2C TV shows – popis obrázků, diskuze, poslech, čtení

psali jsme test na překlad vět v předpřítomném čase

ve středu 22.11. budeme psát test na rozlišení předpřítomného a minulého času

procvičujte nepravidelná slovesa

Aj8 – Stoica

frázová slovesa – učit se ze školního sešitu

předpřítomný čas prostý – oznamovací věta, zápor, otázka, krátké odpovědi

for x since

DÚ: učebnice str. 23/ 7 – přepsat a dokončit věty 4-7 do školního sešitu

učte se slovíčka 2A, B

procvičovat nepravidelná slovesa!

Aj8 – Stoica

procvičování L1

psali jsme opakovací test L1

Halloween – porozumění textu, psali jsme essay

věty s „but“, „although“ a „however“

Stunt doubles – čtení, poslech