F8

Tepelné jevy – uč. do str. 39

  • vnitřní energie tělesa
  • teplo

DÚ: přepsat tabulku měrných tepelných kapacit vybraných látek str. 39 do sešitu.