Zvukové jevy – uč. do str. 69

– vlastnosti pružných těles

– kmitavý pohyb

Tepelné jevy – uč. do str. 55

  • skupenství látek
  • tání a tuhnutí