Do výtvarné výchovy prosím do konce září přineste 20 krát tvrdý výkres formát  A 4 (6.-9. třída) a 20 krát výkres formát A3 (6. – 7- třída) a 10 krát tentýž formát )7. – 9. třída)
Do stálých pomůcek na každou hodinu patří měkká tužka č. 1 a plastická guma .
Další pomůcky budou upřesňovány vždy z hodiny na hodinu.
Součástí výuky je i výtvarná kultura a návštěvy výstav.
Ty budou vždy rodičům oznámeny dopředu.
Těším se na společné tvoření a všechny kreativní aktivity.
Margita Kotásková