vykricnikZměna rozvrhu.
Ve středu 2. 11. 2016 neproběhnou hodiny tělesné výchovy 8. a 9. třídy hochů i dívek.