D8

Opakování učiva Osvícenství
Vznik USA
– uč. do str. 33
test Osvícenství (nepřítomní žáci budou dozkoušeni)