D8

Habsburská monarchie do r. 1848
– uč. do str. 59
– opakovací test “ Utváření novodobého českého národa“(nepřítomní žáci budou dozkoušeni)