Svět před I. světovou válkou
– uč. do str. 100
– opakovací test Rakousko-Uhersko

Impresionismus a secese
– uč. do str. 98
– zadáno opakování na test R-U, rakousko-uherské vyrovnání, drobečková politika, T.G. Masaryk 4.6. 2018

Česká společnost koncem 19. století
– uč. do str. 96
odevzdávání ročníkových prací

Proměny společnosti ve 2. pol. 19. století
– uč. do str. 81