Projekt Mein Essen (ich frühstücke … morgens trinke ich …., ich esse zu Mittag …mittags trinke ich, ich esse zu Abend…, abends trinke ich… Mein Lieblingsessen ist….). Slovíčka týkající se jídel, potravin – PS str. 36 a U str. 32. Test 14.6. (Vyprávět o průběhu svého dne U str. 29, cv.4 a str. 30, cv. 6 a 7, Übersetzungsrennen U str. 31, cv. 9, mluvit o svém jídelníčku, časování slovesa müssen a helfen, použití ve větách.)

DÚ v sešitě dokončit Mein Essen (Ich frühstücke, ich esse zu Mittag, ich esse zu Abend), projekt na A4 (tvrdý papír) do 12.6. včetně obrázků (popis obvyklých jídel + Mein Lieblingsessen ist …. Mein Lieblingsgetränk ist..). Slovíčka PS str. 36/ 2. sloupec do 5.6.

Mein Tag, činnosti před den

UČ str. 27, 28, časovat sloveso : müssen

– naučit všechna slovíčka a věty str.27, 28

PS str. 28, 29