Č9

TÝDEN  13. 11.  –  17. 11.
MLUVNICE
Učivo: Kontrolní diktát, Stavba slova, UČ str. 20,
SLOH
Učivo: Popis pracovního postupu – slohová práce

Č9

TÝDEN  6. 11.  –  10. 11.
MLUVNICE
Učivo: Větné členy - opakování, Test na PZ č.11
SLOH
Učivo: Popis pracovního postupu, UČ str. 104
LITERATURA
Učivo: Romantismus
Písemka
- ve PÁ 10/11 Představitelé NO

Č9

TÝDEN  23. 10.  –  27. 10.
MLUVNICE
Učivo: Kontrolní diktát
Písemka - ve ST 25/10 Slovní zásoba a význam slova, UČ 7-19, 6-9 str. 40-41
SLOH
Učivo: Přihláška na SŠ
LITERATURA
- na ÚT 31/10 přečíst Čít str. 145 - B. Němcová: O Viktorce
- na PÁ 3/11 naučit zpaměti úryvek z Babičky

Č9

TÝDEN  16. 10.  –  20. 10.
MLUVNICE
Učivo: Rozvrstvení slovní zásoby, odborné názvy, slova domácí a cizí, UČ str.16-19, Kontrolní diktát
Písemka - v ÚT 24/10 Slovní zásoba a význam slova, UČ 7-19, 6-9 str. 40-41
LITERATURA
Učivo: K. H. Borovský
- na ÚT 31/10 přečíst Čít str. 145 - B. Němcová: O Viktorce
- na PÁ 3/11 naučit zpaměti úryvek z Babičky

Č9

TÝDEN  9. 10.  –  13. 10.
MLUVNICE
Učivo: Významové vztahy mezi slovy: synonyma, homonyma, antonyma, UČ str.14, PS str. 6, Kontrolní diktát
- na ST 11/10 PS str. 6 - dokončit
SLOH
Učivo: Výpisky
LITERATURA
Učivo: B. Němcová
- na ČT 12/10 se naučit recitovat Máj, Čít str. 118