Č9

TÝDEN  19. 2.  –  23. 2.
MLUVNICE
Učivo: Samostatný VČ, oslovení, vsuvka, věta neúplnná, UČ str. 75
Písemka – v PÁ 23/2 PL – s/z
SLOH
Učivo: Charakteristika, UČ str. 112
LITERATURA
Učivo: Česká literatura od vzniku ČSR do začátku 2. sv. války – Č11, Č12
na PÁ 23/2 vypracovat PL Č11, Č12

Č9

TÝDEN  12. 2.  –  16. 2.
MLUVNICE
Učivo: Podstatná jména – skloňování, Přídavná jména
Písemka
– v ÚT 13/2 PL – pravopisná cvičení
na ST 14/2 UČ str. 33
SLOH
Učivo: Subjektivně zabarvený popis
LITERATURA
Učivo: Česká literatura od vzniku ČSR do začátku 2. sv. války – Č11, Č12
na PÁ 23/2 vypracovat PL Č11, Č12

Č9

TÝDEN  29. 1.  –  1. 2.
MLUVNICE
Učivo: Pravopisná cvičení – PL, Skloňování zájmena jenž – PL
Písemka
– v ÚT 13/2 PL – pravopisná cvičení
SLOH
Učivo: Subjektivně zabarvený popis
LITERATURA
Učivo: Česká literární moderna Č9, Č10, P. Bezruč: Maryčka Magdónova

Č9

TÝDEN  15. 1.  –  19. 1.
MLUVNICE
Učivo: Pololetní práce, uzavírání klasifikace za 1. pololetí
– v PO 22/1 – kontrola PS!!!
LITERATURA
Učivo: Česká literární moderna Č9, Č10
– na ČT 18/1 – Č9 a Č10 + PL
Písemka – ve ČT 24/1 Č7, Č8 (Májovci…)

Č9

TÝDEN  8. 1.  –  12. 1.
MLUVNICE
Učivo: Opakování na pololetní práci
Pololetní práce
v PO 15/1
LITERATURA

Učivo: Česká literární moderna Č9, Č10
– na ČT 18/1 – Č9 a Č10 + PL

Č9

POZOR! DO PÁTKU 5/1 ODEVZDAT KULTURNÍ DENÍK!
TÝDEN  3. 1.  –  5. 1.
MLUVNICE
Učivo: Opakování na pololetní práci
Písemka
– v PO 8/1 – druhy zájmen
Pololetní práce
v PO 15/1
V PO 8/1 kontrola testů na PZ (1-11, 1-6).
LITERATURA

Učivo: Literární moderna SV10