TÝDEN  16. 4.  –  20. 4.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jak na věc – film

TÝDEN  9. 4.  –  13. 4.
MLUVNICE
Učivo: Příprava na přijímací zkoušky, Jednotné přijímací zkoušky Cermat z roku 2017 – zkušební test

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

TÝDEN  26. 3.  –  28. 3.
MLUVNICE
Učivo: Příprava na přijímací zkoušky, Jednotné přijímací zkoušky Cermat z roku 2017 – zkušební test

TÝDEN  19. 3.  –  23. 3.
MLUVNICE
Učivo: Příprava na přijímací zkoušky
SLOH
Učivo: Funkční styly – opakování
Písemka
v PO 26/3 – Funkční styly
LITERATURA
Učivo: Česká literatura od vzniku ČSR do začátku 2. sv. války – Č11, Č12 (Osvobozené divadlo), Karel Čapek: Bílá nemoc

TÝDEN  12. 3.  –  16. 3.
MLUVNICE
Učivo: Přechodníky, UČ str. 37, 6-9 str. 63, PL
SLOH
DÚ  – v ÚT 13/3 odevzdat slohovou práci – charakteristika
LITERATURA
Učivo: Česká literatura od vzniku ČSR do začátku 2. sv. války – Č11, Č12


TÝDEN  26. 2.  –  2. 3.
MLUVNICE
Učivo: Samostatný VČ, oslovení, vsuvka, věta neúplnná, UČ str. 75, Obecné výklady o jazyce
Písemka – v PO 5/3 PL – přídavná jména (tvoření tvarů)
Písemka
– ve ČT 8/3 – zvláštnosti větné stavby
Písemka
– v PÁ 9/3 PL – n/nn
SLOH
Učivo: Charakteristika, UČ str. 112, PS str. 55
LITERATURA
Učivo: Česká literatura od vzniku ČSR do začátku 2. sv. války – Č11, Č12
na ČT 8/3 četba J. Hašek: Švejkovy nehody ve vlaku, ČÍT str. 39