M9

Týden: 13. 11. – 16. 11. 2017

Po - sčítání lomených výrazů uč. str. 30/6, 7

!!!Písemka 20. 11. - rozšiřování lomených výrazů, sčítání se stejným jmenovatelem!!!

Út - testování mat. gramotnost

Týden: 6. 11. - 10. 11. 2017

Po - rozšiřování lomených výrazů, PS str. 49/vše

Út - písemka

St - příprava na PZ - 6. týden

Čt - sčítání mnohočlenů se stejným jmenovatelem, uč. str. 28/1 29/2, 3

- sčítání mnohočlenů s různým jmenovatelem, uč. str. 30/4, 5

Týden: 30. 10. - 3. 11. 2017

Po - krácení lomených výrazů, PL  nalepený v sešitě

!!!DÚ dodělat PL cv. 1, 2!!!

Út - krácení výrazů - rozbor dú

St - krácení výrazů, podmínky řešitelnosti - opakovací PL

!!!7.11. 2017 Písemka - krácení výrazů, podmínky řešitelnosti, výraz roven nule!!!

Týden: 23. - 25. 10. 2017

Po, Út - krácení lomených výrazů PL

St - distrubuce a seznámení s atlasem škol

Týden: 16. 10. - 20. 10. 2017

Po - písemka, lomené výrazy, uč. str. 19/14, 20/15

Út - exkurze SŠTE Charbulova

St - opakovací test - 5. týden

Čt - krácení lomených výrazů, uč. 26/2, 3A,B

!!!DÚ - PS str. 48/1, 2!!!

Týden: 9. 10. - 13. 10. 2017

Po - opakování na písemku

!!!Út 10. 10. písemka - kružnice, kruh!!!

Út - písemka, lomené výrazy - úvod

St - opakování PZ - 4. týden

Čt - lomené výrazy - hodnota lomeného výrazu

!!!Písemka 16. 9. 2017 - válec!!!

- lomené výrazy - podmínky řešitelnosti, výraz roven nule uč. str. 17/10, 18/13

Týden: 2. 10. - 6. 10. 2017

Po - válec, síť a povrch - odvození

Út - válec - povrch siť, PL

!!!DÚ dodělat PL!!!

St - PL opakování na PZ - 3. týden

!!!DÚ PL dodělat!!!

Čt - objem válce

- klidový režim po spaní ve škole

Týden: 25. 9. 29. 9. 2017

Po - obsah kruhu - procvičování PL

!!!DÚ dodělat PL!!!

Týden: 18. 9. - 22. 9. 2017

Po - obvod kruhu - vyvození, jednoduché příklady

!!!DÚ PS žlutý str. 101/ vše!!!

Út - konzultace k DÚ, obvod kruhu

St - test - příprava na PZ

!!!Dodělat test!!!

 

Čt - obvod kružnice, PL

!!!Dodělat PL!!!

- obsah kruhu - odvození, procvičování - PS žlutý 102/1, 2, 103/vše

 

Týden: 11. 9. - 15. 9. 2017

Po - opakování mnohočleny, sčítání, odčítání, násobení, vzorce, vytýkání PS str. 6/1, 2, 7/3, 4

!!!DÚ dodělat PS str. 6/2, str. 7/3!!!

Út - opakování lineární rovnice, slovní úlohy

!!!DÚ na čtvertek 14. 9. PS str. 8/3!!!

St - příprava na přijímačky - test 1. týden

!!!DÚ - dopočítat test 1. týden!!!

Čt - opakování geometrie - kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnic, vzájemná poloha kružnice a přímky, PS 104/1, 2

- Thaletova kružnice, konstrukce trojúhelníků pomocí thaletovy kružnice, PS (žluty) 98/celá

!!!DÚ dodělat str. 98 PS žlutý!!!