Osobnost. Kladné a záporné vlastnosti

Stále pokračujeme v tématu Osobnost. Naporvé se nám úplně nepodařilo objektivní a hlavou promyšlené 🙂 vzájemné přiřazování vlastností, pokusíme se rozvíjet dále schopnost ohodnotit sebe i ostatní. Zdůvodnit své hodnocení. Přemýšlet nad jednotlivými vlastnosti, co znamenají, zda máme na ně stajný pohled. Jak se motivovat k zadání si alespoň dílčích životních cílů a jak postupovat při jejich realizaci.

OV9 – Osobnost

V Ov začínáme velký celek Občan obce. Budeme se seznamovat s tím, jak funguje naše městská část, navštívíme naši radnici a žáci zjistí, co vše se zde mohou vyřídit a jakým způsobem. Prozatím jsme se prostřednictvím hravých osobnostních testů seznamovali s tím, jak fungují, co nám o nás mohou říct. Vysvětlili jsme si pojem grafologie, a trošku jsme prozkoumali vlastní podpisy.

Margita Kotásková