Stále pokračujeme v tématu Osobnost. Naporvé se nám úplně nepodařilo objektivní a hlavou promyšlené 🙂 vzájemné přiřazování vlastností, pokusíme se rozvíjet dále schopnost ohodnotit sebe i ostatní. Zdůvodnit své hodnocení. Přemýšlet nad jednotlivými vlastnosti, co znamenají, zda máme na ně stajný pohled. Jak se motivovat k zadání si alespoň dílčích životních cílů a jak postupovat při jejich realizaci.

Dobrý den
pro rodiče žáků nejen 9. tříd předávám informace ke konání prezentačních setkání zástupců středních škol se zájemci o studium na středních školách.
Akce se koná od 5. 2. do 7. 2. 2016 v prostorách OC Olympia Brno.

V Ov začínáme velký celek Občan obce. Budeme se seznamovat s tím, jak funguje naše městská část, navštívíme naši radnici a žáci zjistí, co vše se zde mohou vyřídit a jakým způsobem. Prozatím jsme se prostřednictvím hravých osobnostních testů seznamovali s tím, jak fungují, co nám o nás mohou říct. Vysvětlili jsme si pojem grafologie, a trošku jsme prozkoumali vlastní podpisy.

Margita Kotásková