ČSR po II. světové válce
– uč. do str. 86
– DVD k učivu : Habermannův mlýn

Studená válka a železná opona
– uč. do str. 79
opakovací test Protektorát Čechy a Morava, Holocaust (nepřítomní žáci budou dozkoušeni)

Svět po II. světové válce
Studená válka a železná opona
– uč. do str. 78
zadáno opakování na test 28.3. 2018( Protektorát Čechy a Morava+ Holocaust)

Holocaust
– uč. do str. 71
– DVD k učivu Schindlerův seznam, Chlapec v pruhovaném pyžamu