D9

Světová hospodářská krize
- uč. do str. 32
- zadáno opakování na test "ČSR" (vznik, politici, strany, zákony, vývoj státu)