Týden 16. – 20. 4. 2018
Deriváty uhlovodíků – dělení

Týden 2. – 6. 4. 2018
Alkyny, aromatické uhlovodíky (arény)

Týden 12. – 16. 3. 2018
Alkany, cykloalkany

Ve st 21. 3. test na vazby mezi atomy uhlíku!

Týden 26. 2. – 2. 3. 2018
Úvod do organické chemie, uhlovodíky – dělení