ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD A KABINETŮ VYUČUJÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 / 2015

Přízemí
1. třída, TU paní učitelka Eva Oznerová

jazyková učebna a zároveň kabinet - paní uč. Ivona Charvátová,
Veronika Harničárová

Vchod do MŠ – Rybičky

1.patro
Kabinet „U rybiček“- paní uč. Eva Hubatková, Leona Juřičková,
Markéta Fojciková
3. třída, TU paní učitelka Martina Staňková
Sborovna – paní uč. Alena Lepková, Eva Oznerová, Martina Staňková,
as. pedagoga Veronika Kalábová, Jaroslava Vižďová, Veronika Adamcová
6. třída, TU Eva Hubatková
Učebna informatiky
7. třída, TU Leona Juřičková

Kancelář hospodářky školy – Eva Kučerová
Kancelář zástupkyně ředitelky školy – Kateřina Kottová
Ředitelna – Margita Kotásková

2. patro
Kabinet – pan uč. Pavel Krška a Radek Bartoš
4. třída - TU paní učitelka Alena Lepková
9. třída - TU paní učitelka Pavlína Mikulášková
8. třída - TU pan učitel Radek Bartoš
5. třída - TU paní učitelka Zuzana Gardášová
Kabinet – Zuzana Gardášová, Pavlína Mikulášková

Zadní vchod MŠ – Sluníčka
Kancelář vedoucí učitelky MŠ Šárky Anderlové

Boční vchod za MŠ
2. třída, paní učitelka Olga Dvořáková

Školní družina

1. oddělení přízemí 1. třída – paní uč. Lia Pecenová,
2. oddělení 1. patro  3.třída – paní učitelka Lia Pecenová ml.

 Školní kuchyně

 

Suterén, z přízemí po schodech dolů,
vedoucí školní kuchyně Marie Procházková

Pan školník – Miroslav Veselý (k zastižení po celé budově )

 

Organizace školního roku 2013/2014

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny     17. 2. - 23. 2. 2014

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.