Nj9 – Charvátová

L4 – PS str. 42 – 44 – opakování L4, PS str. 42 – shrnutí učiva – naučit se.

Věty se způsobovými slovesy können, dürfen a s neosobním zájmenem „man“.

Slovní zásoba str. 42  – Was darf man in der Schule nicht tun?, učit se věty s těmito slovesy, se zájmenem „man“.

Příští týden píšeme opakovací test L4.

Nj9 – Charvátová

L4 – učit se věty se způsobovým slovesem “ kónnen „, časovat sloveso ve všech osobách, psali jsme písemku na slovíčka L4.

Mein Tagesprogramm

UČ str. 38, PS str.39, bude písemka na věty se slovesem moci, umět.