V úterý 18. 4. a ve středu 19. 4. mají naši žáci možnost se seznámit s tradičním českým řemeslem, sklářstvím. Pan Michal Zahradník, pokračovatel několikáté generace českého sklářského rodu žákům  popovídá o skle a přitom jim zároveň přímo ve třídě ukáže, jak se sklo fouká. Potom budou mít všichni žáci možnost vyfouknout si svou „baňku“ a na přání vyrobí každé třídě drobný skleněný talisman dle přání dětí ( vznikají většinou novotvary jako okřídlený krokodýl a pod.) Cena tohoto programu je 50 Kč na žáka.

První hodinu vždy proběhne přednáška s ukázkou výroby skleněného předmětu pro více tříd a další hodinu si budou žáci individuálně zkoušet foukání skla.

Úterý 18. 4. 2017
1h. společně 1., 3., 7., 8.tř.
2h.
3h. 7.tř.
4.h. 1.tř.
5.h. 3.tř.
6h. 8.tř.

Středa 19.4.2017
1h. společně 2.,4.,5.,6.tř.
2h. 2.tř.
3h. 5.tř.
4h. 6.tř.
5h. 4.tř.
9.tř. se nezúčastní
koule s motivem - zvědavá žirafa

Kdo by měl zájem navštívit nové představení Městského divadla Brna Chaplin z krásných předních řad uprostřed, neváhejte!
Máme 9 lístků na odpolední představení ve 14.00 v sobotu 25. 3. 2017
Cena vstupenky pro děti je 390Kč, pro dospělého 580Kč
Zájemci prosím kontaktujte mne na e-mail kotaskova.m@email.cz nebo na tel.čísle 603 550 767

Vážení rodiče,
v pondělí 7. listopadu
máme ve škole 1.- 4. vyučovací hodinu Den otevřených dvěří v ZŠ.
V této době můžete navštívit naši školu i výuku ve  třídách.
Zároveň se uskuteční v tělocvičně školní bazar.
Velké poděkování všem, kteří nám přinesli věci k prodeji, sešlo se nám opravdu velké množství nejen dětských oděvů. Hračky, knihy, kočárky apod.
Všechny srdečně zveme k nákupu za symbolické ceny!
Bazar bude otevřen od 7.45 do 18:30.
Od 17h budou ve škole hovorové hodiny.
Těšíme se na společné setkání ve škole.

Co je to vlastně dramatická výchova?

Vnímat přímým prožitkem. Učit se tím prožíváním. A přitom si hrát.

To je, stručně řečeno, dramatická výchova.  Jeden z  oborů estetické výchovy a výchovy uměním, která je součástí vzdělávání na základní škole.
Asi bychom neprotestovali proti tvrzení, že  osobní zkušenost  je vždy nejlépe zapamatovatelná.

Domů » Putování za Karlem IV. Dramatická výchova 7. třída » Putování s Karlem IV. Dramatická výchova
Na tomto faktu je způsob této výuky také postaven.
Pozornost se zaměřuje na mezilidské vztahy, vzájemné jednání. Žáci jsou zapojeni do rolí v rámci daného tématu.   Zúčastnění pracují s prostředky a postupy divadelního umění. Vstupují do fiktivního světa daného tématu a svým jednáním ho spoluutvářejí.
Zapojuje se nejen intelekt žáků, ale i emoce, intuice. To vše potřebují i v běžných životních situacích. A i prostřednictvím dramatické výchovy se nejen dozvídají nové věci, ale také se připravují na různé životní situace a učí se, jak v nich reagovat.
Velmi dobré zkušenosti máme například s projekty Centra volného času Labyrint v Bohunicích. Při poslední naší návštěvě s žáky 8. třídy jsme společně putovali životem Karla IV. a blíže si připomněli jeho manželky. A také si něco vyzkoušeli z tehdejší dvorní etikety a postavili si z vlastních těl některé objekty, které dal vybudovat právě tento slavný český král.

 

Informace ke změně v programu zájezdu do Vídně
Vážení rodiče.
Rádi bychom vás informovali o malé změně v programu letošního výletu vašich dětí do Vídně a Laa.
Tuto změnu jsme udělali i na základě podnětů z vaší strany a vzhledem k situaci k Evropě.
Podle nového plánu výletu se vyhneme centrální Vídni, zachováme návštěvu podmořského světa v Haus des Meeres a s dětmi navštívíme dva menší vánoční trhy, na Karlstplatzu a před zámkem Belveder.
Náš program zakončíme delší návštěvou v lázních Laa, z původně plánovaných 3 hodiny to budou cca 4 hodiny.
Margita Kotásková, ředitelka školy

Pondělí: Edukativně stimulační skupiny: 1x za 14 dnů, 15 - 15. 45 hod., v ZŠ, pro rodiče a děti, Bc. Šárka Anderlová, Mgr. Veronika Bidrmanová

Úterý: Sportovní aerobic, 15 - 15. 45 hodin v MŠ, Tereza Anderlová

Středa: Věda nás baví, od 15. 15 hodin, Mgr. R. Bartoš,v ZŠ

Čtvrtek: Sportík, od 15. 20 hodin, Mgr. R. Bartoš, Mgr. P. Krška, v tělocvičně ZŠ