Konverzace z angličtiny.

Kroužek konverzace angličtiny pro první stupeň začíná příští týden ve čtvrtek 22.9..2016  od 13:00-14:00. Platbu 1000,-  za kroužek noste, prosím, do kanceláře školy nejpozději do konce příštího týdne.

Aj konverzace – 1. stupeň

Free time activities – slovíčka:

horse-riding, karate, dancing, gymnastics, tennis, swimming, athletics, skiing, snowboarding, basketball, running, rugby, football, skateboarding, cycling, volleyball

Výrazy: I like, I love, I prefer, I dont like, I hate, fun, awesome, bad, not too bad