Po 14 dnech ( čtvrtý pokus na počítačích) jsem napsala známky z přesně domluvených, stále stejných cvičení na procvičení pádů podstatnýchjmen do ŽK. Na páteční počítače zůstávají stále stejná první 4 cvičení.

Členové „Čtenářského klubu“ mají v aktovce krátký text z knihy Odpadoví skřítkové – prosím doma znovu přečíst, zítra budou prezentovat před třídou.

 

DÚ:

Prvouka – komu se ani dnes nepodařilo uspokojivě odpovědět na otázky: Jak vzniklo uhlí? a Jak vznikla ropa? má možnost si opravit známku znovu ve středu.

ČJ – mluvnické kategorie sloves : osoba, číslo, čas. ( Zatím pouze vyjmenovat, co u sloves určujeme.)

V úterý 17. dubna k nám do třídy přišel Markův dědeček – odborností geolog. Dětem srozumitelným způsobem doplnil informace o horninách a nerostech. Rozšířil nám vědomosti o sopkách a sopečné činnosti. Byla to moc pěkná hodina, kterou si s námi užily i děti z mateřské školy. Děkujeme.

i