Vědecký kroužek pro 1. st. – 2. pololetí

vědaCílem kroužku je seznámení žáků 1. stupně ZŠ s vědními obory (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie) interaktivním a zábavným způsobem formou jednoduchých pokusů. Dítě lze přihlásit prostřednictvím papírové přihlášky (odevzdat do 13. 2. 2018 panu učiteli Bartošovi – kabinet Inf-Z, 2. patro školy či ponechat ve školní družině) nebo přímo na stránkách Věda nás baví – více informací (cena, termín ad.) zde.

AJ 2. třída

Dnes jsme v angličtině vyzkoušeli psaní probraných slovíček. Nejlepší práci odevzdali: Eliška ( 30 slov), Lukáš ( 23 slov), Barča K. ( 21 slov). Na dalších místech byli Oliver, Nikita (18 slov), Honza P. a Tomáš ( 17 slov). Zaslouží velkou pochvalu! 

 

AJ 2. třída

DÚ: Nová slovíčka – L 3. Chválím děti, pěkně se na dnešní hodinu připravily.