3. třída

DÚ: ČJ – vyjmenovaná slova po s, M – jednotky délky, hmotnosti a objemu, převody.

Chválím děti, které dnes zvládly složené slovní úlohy. Zítra budou další.

3. třída

DÚ: Matematika – PS str. 2 – cv. 5 ( slovní úlohu znovu pročíst a ujasnit si způsob řešení). Převody hmotnosti ( t, kg, g ).

ČJ – vyjmenovaná slova po s –  onlinecviceni – 1 – 4 na pátek.

3. třída

Pochvalu za zvládnuté převody délky si zaslouží: Ondra, Tomáš H., Adam M., Sebastian, Tobiáš, Filip, Lucka, Ema, Štěpán, Katka T., Hynek, Anežka, Martin.

Ostatní mají v pondělí po škole doučování !!!

Vědecký kroužek pro 1. st. – 2. pololetí

vědaCílem kroužku je seznámení žáků 1. stupně ZŠ s vědními obory (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie) interaktivním a zábavným způsobem formou jednoduchých pokusů. Dítě lze přihlásit prostřednictvím papírové přihlášky (odevzdat do 13. 2. 2018 panu učiteli Bartošovi – kabinet Inf-Z, 2. patro školy či ponechat ve školní družině) nebo přímo na stránkách Věda nás baví – více informací (cena, termín ad.) zde.