Vědecký kroužek pro 1. st. – 2. pololetí

vědaCílem kroužku je seznámení žáků 1. stupně ZŠ s vědními obory (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie) interaktivním a zábavným způsobem formou jednoduchých pokusů. Dítě lze přihlásit prostřednictvím papírové přihlášky (odevzdat do 13. 2. 2018 panu učiteli Bartošovi – kabinet Inf-Z, 2. patro školy či ponechat ve školní družině) nebo přímo na stránkách Věda nás baví – více informací (cena, termín ad.) zde.

IV.třída – předvánoční rozvrh

středa 20.12. – 4 vyučovací hodiny
– ČJ,Vl, hry, kvízy

čtvrtek 21.12. – 4 vyuč. hodiny
– florbalový turnaj, hry, vánoční film

pátek 22.12. – 4 vyuč. hodiny
– vánoční tvoření, besídka

Do školy nastupují žáci ve středu 3.1. 2018.

Přeji všem svým žákům a jejich rodičům klidné vánoční svátky a zdraví, štěstí i pohodu do roku 2018.
Gardášová Zuzana

Oznámení o provozu školy dne 20. října 2017 v době konání voleb

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. – 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Kroužek deskových her ZDARMA!

CarcassonneVážení rodiče, obracíme se na Vás s nabídkou kroužku – Klub zábavné logiky (deskové a stolní hry apod.). Jedná se o aktivitu hrazenou z fondu EU a pro žáky naší školy je zdarma. Zábavné odpoledne vedené vyučujicími – p. uč. Bartošem a p. uč. Krškou by probíhalo od 25. 9. 2017 tj. každé pondělí v rozsahu 1,5 hodiny týdně v čase 15:20 – 16:50 v učebně 7. třídy. Bližší info včetně přihlášky zde.