Oznámení o provozu školy dne 20. října 2017 v době konání voleb

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. - 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Doučování – zdarma

Vážení rodiče,douc
škola nabízí ZDARMA svým žákům doučování, procvičování, zlepšování znalostí a dovedností z přírodovědných předmětů (F, M, Př, Z, Inf, Ch) . Přihlásit můžete dítě z 5., 6., 7., 8., 9. třídy. Začátek během října 2017. Doučování by probíhalo v budově školy, 1x týdně. Termín: pondělí nebo úterý 7. vyučovací hodina (13.45 - 14.30). Podrobné informace u p. uč. Pavla Kršky, kabinet Inf (2.patro), mobil: 725 538 956, email: pavel.krska@zspremyslovny.cz

Kroužek deskových her ZDARMA!

CarcassonneVážení rodiče, obracíme se na Vás s nabídkou kroužku – Klub zábavné logiky (deskové a stolní hry apod.). Jedná se o aktivitu hrazenou z fondu EU a pro žáky naší školy je zdarma. Zábavné odpoledne vedené vyučujicími - p. uč. Bartošem a p. uč. Krškou by probíhalo od 25. 9. 2017 tj. každé pondělí v rozsahu 1,5 hodiny týdně v čase 15:20 – 16:50 v učebně 7. třídy. Bližší info včetně přihlášky zde.

Zájmový kroužek Svět kolem nás

Vážení rodiče, milí žáci,

ve spolupráci s naší školní psycholožkou jsme pro Vás připravili na 1. pololetí školního roku 2017 / 2018 nový zájmový kroužek s názvem Svět kolem nás.

Kroužek je určen pro všechny žáky 5. a 6. ročníku, kteří jsou zvídaví a chtějí se zábavnou formou dozvědět, jak lidé vnímají svět kolem sebe, jak o něm přemýšlí a komunikují. Kroužek bude plný zajímavých experimentů, ve kterých si žáci vše vyzkouší na „vlastní kůži“ 🙂

Kroužek povede naše školní psycholožka Mgr. Zuzana Zachová, na kterou se můžete obrátit v případě jakýchkoli otázek (e-mail: zachova.zuzana@email.cz).

Kroužek je pro žáky naší školy bezplatný.

 

Kdy a kde bude kroužek probíhat?

 ÚTERÝ    14:30 – 15:30          učebna 6. třídy

 

Začínáme v úterý 19. září 2017. Přihlášky, které žáci obdrží, je možné odevzdat do rukou školní psycholožky nebo v kanceláři školy, a to nejpozději do čtvrtka 14. září 2017.

Vědecký kroužek pro 1. stupeň

vědaCílem kroužku je seznámení žáků 1. stupně ZŠ s vědními obory (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie) interaktivním a zábavným způsobem formou jednoduchých pokusů. Dítě lze přihlásit prostřednictvím papírové přihlášky  (odevzdat do 27. 9. 2017 panu učiteli Bartošovi - kabinet Inf-Z, 2. patro školy či ponechat ve školní družině) nebo přímo na stránkách Věda nás baví - více informací (cena, termín ad.) zde.