Výlet do Bratislavy a Carnunta – bezhotovostní platba

Prosíme rodiče přihlášených žáků na jednodenní zahraniční výlet do Bratislavy a Carnunta, aby do konce února zaplatili na účet školy dle obdrženého platebního lístku částku 420,- Kč (nezapomeňte uvést zadaný variabilní symbol).

Ve druhé polovině března budeme vybírat 10 euro v hotovosti na vstupy.
Žáci budou o přesném termínu informováni, zároveň se bude kontrolovat i platnost cestovních dokladů.

Kroužek anglické konverzace na 2. stupni.

Vážení rodiče,

nabízíme Vám kroužek anglické konverzace pro žáky 2. stupně ve středu od 13:00-13:45. Děti si rozšíří slovní zásobu, naučí se plynule  konverzovat o různých tématech a reagovat v běžných životních situacích v anglickém jazyce. Cena 1000,- na pololetí. Papírovou přihlášku doneste do 19.2. 2018 p.uč. Charvátové do jazykové učebny (v přízemí mezi 2. třídou a školkou).

Vědecký kroužek pro 1. st. – 2. pololetí

vědaCílem kroužku je seznámení žáků 1. stupně ZŠ s vědními obory (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie) interaktivním a zábavným způsobem formou jednoduchých pokusů. Dítě lze přihlásit prostřednictvím papírové přihlášky (odevzdat do 13. 2. 2018 panu učiteli Bartošovi – kabinet Inf-Z, 2. patro školy či ponechat ve školní družině) nebo přímo na stránkách Věda nás baví – více informací (cena, termín ad.) zde.

Carnuntum a Bratislava – jednodenní výlet

Žáci II. stupně mají v tomto školním roce opět možnost vyrazit na jednodenní poznávací zájezd.
Připravili jsme výlet do Bratislavy a římského města Carnuntum v Rakousku. Akce se uskuteční v pátek 27.4. 2018.
V těchto dnech mají žáci rozdané závazné přihlášky s rozpisem programu a také s termíny zaplacení zájezdu.
Pro velký zájem dětí je nutné odevzdat přihlášku co nejdříve.

Oznámení o provozu školy dne 20. října 2017 v době konání voleb

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. – 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Doučování – zdarma

Vážení rodiče,douc
škola nabízí ZDARMA svým žákům doučování, procvičování, zlepšování znalostí a dovedností z přírodovědných předmětů (F, M, Př, Z, Inf, Ch) . Přihlásit můžete dítě z 5., 6., 7., 8., 9. třídy. Začátek během října 2017. Doučování by probíhalo v budově školy, 1x týdně. Termín: pondělí nebo úterý 7. vyučovací hodina (13.45 – 14.30). Podrobné informace u p. uč. Pavla Kršky, kabinet Inf (2.patro), mobil: 725 538 956, email: pavel.krska@zspremyslovny.cz