Přírodovědný Klokan v kategorii Kadet

Ve středu 11. října proběhlo školní kolo Přírodovědného Klokana. Soutěžící z osmé třídy odpovídali ve 40 minutách na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Nejlepších výsledků v kategorii Kadet (8. a 9. třídy) dosáhli řešitelé:

  1. místo Pavel Řánek
  2. místo Kateřina Kotolová
  3. místo Kateřina Tálská

Gratuluji!!! 🙂

Technické muzeum – VIII. třída

V pátek 20.10. navštíví žáci osmého ročníku Technické muzeum v Brně, vzdělávací program „Čtyři kola dělají člověka“ a prohlídku expozice. Vybíráme 50 Kč za žáka.

Sraz: 8,20 hodin u zastávky Osová (bývalá trafika).

S sebou: 2 jízdenky MHD (60 minut) nebo tramvajenka, svačinka, pití.

Návrat do školy na oběd.

 

Oznámení o provozu školy dne 20. října 2017 v době konání voleb

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. - 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Doučování – zdarma

Vážení rodiče,douc
škola nabízí ZDARMA svým žákům doučování, procvičování, zlepšování znalostí a dovedností z přírodovědných předmětů (F, M, Př, Z, Inf, Ch) . Přihlásit můžete dítě z 5., 6., 7., 8., 9. třídy. Začátek během října 2017. Doučování by probíhalo v budově školy, 1x týdně. Termín: pondělí nebo úterý 7. vyučovací hodina (13.45 - 14.30). Podrobné informace u p. uč. Pavla Kršky, kabinet Inf (2.patro), mobil: 725 538 956, email: pavel.krska@zspremyslovny.cz

Přírodovědná praktika – rozdělení žáků a rozpis výuky pro školní rok 2017/2018

Dne 12. 9. 2016 od 14:30 se v učebně 7. třídy uskuteční úvodní hodina společná pro obě skupiny!

Rozdělení žáků
1. skupina – Ansorge Natálie, Berka David, Čumová Kateřina, Kotolová Kateřina, Melicharová Natálie, Nováček Daniel, Šenkýř Dominik, Tálská Kateřina, Vavruša Petr, Vichtová Anna, Vinařský Aleš

2. skupina – Bauer Leo, Häuslerová Terezie, Hrazdírová Nikola, Kailer Ondřej, Kostelka Jiří, Luskačová Nikol, Mašek Michael, Novák Zdeněk, Polcar David, Pišná Vendula, Táborský Dominik, Tuška Adam, Veselý Šimon

Rozpis výuky – 1. pololetí
1. skupina – 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 9. 1., 23. 1.  .
2. skupina – 26. 9., 10. 10., 24. 10, 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12., 16. 1., 30. 1.

Rozpis výuky – 2. pololetí
1. skupina – 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6.
2. skupina – 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.