Výlet do Bratislavy a Carnunta – bezhotovostní platba

Prosíme rodiče přihlášených žáků na jednodenní zahraniční výlet do Bratislavy a Carnunta, aby do konce února zaplatili na účet školy dle obdrženého platebního lístku částku 420,- Kč (nezapomeňte uvést zadaný variabilní symbol).

Ve druhé polovině března budeme vybírat 10 euro v hotovosti na vstupy.
Žáci budou o přesném termínu informováni, zároveň se bude kontrolovat i platnost cestovních dokladů.

Kroužek anglické konverzace na 2. stupni.

Vážení rodiče,

nabízíme Vám kroužek anglické konverzace pro žáky 2. stupně ve středu od 13:00-13:45. Děti si rozšíří slovní zásobu, naučí se plynule  konverzovat o různých tématech a reagovat v běžných životních situacích v anglickém jazyce. Cena 1000,- na pololetí. Papírovou přihlášku doneste do 19.2. 2018 p.uč. Charvátové do jazykové učebny (v přízemí mezi 2. třídou a školkou).

Carnuntum a Bratislava – jednodenní výlet

Žáci II. stupně mají v tomto školním roce opět možnost vyrazit na jednodenní poznávací zájezd.
Připravili jsme výlet do Bratislavy a římského města Carnuntum v Rakousku. Akce se uskuteční v pátek 27.4. 2018.
V těchto dnech mají žáci rozdané závazné přihlášky s rozpisem programu a také s termíny zaplacení zájezdu.
Pro velký zájem dětí je nutné odevzdat přihlášku co nejdříve.

Přírodovědný Klokan v kategorii Kadet

Ve středu 11. října proběhlo školní kolo Přírodovědného Klokana. Soutěžící z osmé třídy odpovídali ve 40 minutách na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Nejlepších výsledků v kategorii Kadet (8. a 9. třídy) dosáhli řešitelé:

  1. místo Pavel Řánek
  2. místo Kateřina Kotolová
  3. místo Kateřina Tálská

Gratuluji!!! 🙂

Technické muzeum – VIII. třída

V pátek 20.10. navštíví žáci osmého ročníku Technické muzeum v Brně, vzdělávací program „Čtyři kola dělají člověka“ a prohlídku expozice. Vybíráme 50 Kč za žáka.

Sraz: 8,20 hodin u zastávky Osová (bývalá trafika).

S sebou: 2 jízdenky MHD (60 minut) nebo tramvajenka, svačinka, pití.

Návrat do školy na oběd.