Žáci obdrželi pokyny k odjezdu s návratkou. Prosíme rodiče o vyplnění telefonních kontaktů, možnosti odchodu po výletu a dalších důležitých informací.
Žáci musí návratku co nejrychleji odevzdat. Příští týden se budou řešit případní náhradníci.

17.4. malý test, projít si cvičení U str. 23 cv. 7, 8. Str. 25 cv. 11 Jochen hängt, stellt, setzt, legt + 4. pád.

Koncem března proběhne u přihlášených žáků kontrola platnosti cestovních dokladů a také vybereme 10 euro na vstupy.
VIII. a IX. třída –  pondělí 26. 3. 2018
VI. a VII. třída  –  úterý 27. 3. 2018
Děkujeme rodičům za spolupráci.

Opakování na test za 1. lekcí (13.3.)  Přivlastňovací zájmena, časování nepravidelných sloves (fernsehen, Rad fahren, lesen, Ski laufen), skloňování členu neurčitého – 3. a 4. pád. Miniprojekt Mein Traumzimmer na A4 do 13.3.

Probrali jsme Wiederholungstest v PS cvičení 1-3. Opakujte si PS strana 17 – tabulka Das kannst du schon. Chybějící žáci budou dopisovat test na slovíčka 1. lekce a časování nepravidelných sloves (Rad fahren, fernsehen, Ski laufen, lesen).