Výlet do Bratislavy a Carnunta – bezhotovostní platba

Prosíme rodiče přihlášených žáků na jednodenní zahraniční výlet do Bratislavy a Carnunta, aby do konce února zaplatili na účet školy dle obdrženého platebního lístku částku 420,- Kč (nezapomeňte uvést zadaný variabilní symbol).

Ve druhé polovině března budeme vybírat 10 euro v hotovosti na vstupy.
Žáci budou o přesném termínu informováni, zároveň se bude kontrolovat i platnost cestovních dokladů.

Kroužek anglické konverzace na 2. stupni.

Vážení rodiče,

nabízíme Vám kroužek anglické konverzace pro žáky 2. stupně ve středu od 13:00-13:45. Děti si rozšíří slovní zásobu, naučí se plynule  konverzovat o různých tématech a reagovat v běžných životních situacích v anglickém jazyce. Cena 1000,- na pololetí. Papírovou přihlášku doneste do 19.2. 2018 p.uč. Charvátové do jazykové učebny (v přízemí mezi 2. třídou a školkou).

Carnuntum a Bratislava – jednodenní výlet

Žáci II. stupně mají v tomto školním roce opět možnost vyrazit na jednodenní poznávací zájezd.
Připravili jsme výlet do Bratislavy a římského města Carnuntum v Rakousku. Akce se uskuteční v pátek 27.4. 2018.
V těchto dnech mají žáci rozdané závazné přihlášky s rozpisem programu a také s termíny zaplacení zájezdu.
Pro velký zájem dětí je nutné odevzdat přihlášku co nejdříve.

Soutěž – Den přírodních věd v ZOO Brno

Ve středu 11. října se 3 družstva naší školy (tvořena žáky 9. ročníku – Šimon Lauterbach, Linda Scherhauferová, Natálie Lauterbachová, Petr Vavruša, Natálie Juřičková, Adéla Marková, Daniel Nováček, Adéla Kafoňková a Aneta Gergelová), za slunečného počasí zúčastnila společné akce ZOO Brno a Střední průmyslové školy chemické – Den přírodních věd – určené 2. stupni ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Akce si klade za cíl zábavnou formou rozšířit obecnou znalost v oboru přírodních věd a přírodní vědy v rámci pozitivního přístupu i popularizovat. Studenti SPŠCh si připravili krátké prezentace a programy o daných přírodních vědách (chemie, geologie, zoologie, botanika…). Naše týmy následně čekaly soutěže v pozornosti, ale také o znalostech přírodních věd. V konkurenci 97 družstev z 35 základních škol a víceletých gymnázií se naši žáci umístili na 16., 17. a děleném 51. místě, kdy předčili i mnohá gymnázia. Kompletní výsledky naleznete zde.

Oznámení o provozu školy dne 20. října 2017 v době konání voleb

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. – 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.