Soutěž – Den přírodních věd v ZOO Brno

Ve středu 11. října se 3 družstva naší školy (tvořena žáky 9. ročníku - Šimon Lauterbach, Linda Scherhauferová, Natálie Lauterbachová, Petr Vavruša, Natálie Juřičková, Adéla Marková, Daniel Nováček, Adéla Kafoňková a Aneta Gergelová), za slunečného počasí zúčastnila společné akce ZOO Brno a Střední průmyslové školy chemické - Den přírodních věd - určené 2. stupni ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Akce si klade za cíl zábavnou formou rozšířit obecnou znalost v oboru přírodních věd a přírodní vědy v rámci pozitivního přístupu i popularizovat. Studenti SPŠCh si připravili krátké prezentace a programy o daných přírodních vědách (chemie, geologie, zoologie, botanika…). Naše týmy následně čekaly soutěže v pozornosti, ale také o znalostech přírodních věd. V konkurenci 97 družstev z 35 základních škol a víceletých gymnázií se naši žáci umístili na 16., 17. a děleném 51. místě, kdy předčili i mnohá gymnázia. Kompletní výsledky naleznete zde.

Oznámení o provozu školy dne 20. října 2017 v době konání voleb

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. - 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Doučování – zdarma

Vážení rodiče,douc
škola nabízí ZDARMA svým žákům doučování, procvičování, zlepšování znalostí a dovedností z přírodovědných předmětů (F, M, Př, Z, Inf, Ch) . Přihlásit můžete dítě z 5., 6., 7., 8., 9. třídy. Začátek během října 2017. Doučování by probíhalo v budově školy, 1x týdně. Termín: pondělí nebo úterý 7. vyučovací hodina (13.45 - 14.30). Podrobné informace u p. uč. Pavla Kršky, kabinet Inf (2.patro), mobil: 725 538 956, email: pavel.krska@zspremyslovny.cz

Přírodovědná praktika – rozdělení žáků a rozpis výuky pro školní rok 2017/2018

Dne 12. 9. 2016 od 14:30 se v učebně 7. třídy uskuteční úvodní hodina společná pro obě skupiny!

Rozdělení žáků
1. skupina – Ansorge Natálie, Berka David, Čumová Kateřina, Kotolová Kateřina, Melicharová Natálie, Nováček Daniel, Šenkýř Dominik, Tálská Kateřina, Vavruša Petr, Vichtová Anna, Vinařský Aleš

2. skupina – Bauer Leo, Häuslerová Terezie, Hrazdírová Nikola, Kailer Ondřej, Kostelka Jiří, Luskačová Nikol, Mašek Michael, Novák Zdeněk, Polcar David, Pišná Vendula, Táborský Dominik, Tuška Adam, Veselý Šimon

Rozpis výuky – 1. pololetí
1. skupina – 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 9. 1., 23. 1.  .
2. skupina – 26. 9., 10. 10., 24. 10, 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12., 16. 1., 30. 1.

Rozpis výuky – 2. pololetí
1. skupina – 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6.
2. skupina – 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

Nabídka kariérového poradenství pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že v letošním školním roce máte možnost využít služby kariérového poradenství u školní psycholožky. Cílem poradenství bude pomoc žákům s výběrem vhodného dalšího vzdělávání a směřování do budoucna, a to s ohledem na jejich studijní a osobnostní předpoklady. Poradenství zahrnuje:

  • zjištění struktury rozumových schopností (verbální a numerická inteligence, paměť, všeobecný přehled apod.)
  • zjištění osobnostních předpokladů
  • zjištění profesních zájmů

K diagnostice výše uvedeného budou použity standardizované testové metody zakoupené školou. Testování proběhne hromadně v říjnu 2017 (o přesných termínech Vás v případě Vašeho zájmu budeme informovat prostřednictvím žákovské knížky). Po zpracování a vyhodnocení dotazníků bude následovat individuální konzultace se školní psycholožkou, které bude přítomen žák a v případě zájmu také zákonní zástupci (doporučeno). Na termínech těchto konzultací se bude školní psycholožka domlouvat individuálně. Kariérové poradenství je pro žáky naší školy bezplatné.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Zuzanu Zachovou (e-mail: zachova.zuzana@email.cz).

Přihlášku ke kariérovému poradenství žáci již obdrželi. Prosíme o její odevzdání školní psycholožce nejpozději do 27. září 2017. Děkujeme.