Vážení rodiče, žáci.
Ještě jednou připomínáme, začátek školního roku je z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení až v pátek 7. září!
Děkujeme za pochopení.
Margita Kotásková

Vážení rodiče,
23.7. – 27.7.máme prázdninový provoz
Naše děti budou týden ve třídě Sluníček, přiveďte děti ráno Sluníčkovým vchodem, vyberte si skříňku, přineste hrníček k pitnému režimu a pevlečení a přezůvky.
Děti z ostatních MŠ budou ve třídě Rybiček – přicházejte vchodem školy základní – VŽDY ZVOŇTE U HLAVNÍCH DVEŘÍ, rozpis zvonění pověšen na dveřích.
V šatně si vybete skříňku a dítě předejte do třídy učitelce. Potřebujete vše, co ve vašich kmenových MŠ.
Provoz MŠ je 6:30 – 16:30
Šárka Anderlová

Děti omlouvejte telefonicky 547353136 či sarka.anderlova@seznam.cz

 

Vážení rodiče

Ze závažných provozně technických důvodů jsme nuceni v Základní škole Elišky Přemyslovny posunout začátek vyučování ve školním roce 2018/2019 o 4 pracovní dny.
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji tedy z provozních důvodů 4 dny volna pro žáky v době 3.,4., 5. a  6. září 2018.

Nástup do školy – slavnostní zahájení školního roku bude v pátek 7. září 2018 v 8.00.

Proběhnou 2 vyučovací hodiny. V tento den již bude v provozu i družina, od 7. 00 do 16.30, také školní jídelna bude od 7. 9. v provozu pro ZŠ.

V mateřské škole je provoz nezměněn, tedy od pondělí 3. září 2018.
Důvodem tohoto opatření je rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově ZŠ, které budou probíhat od 30. 7. 2018. Jsme velmi vděčni zřizovateli ÚMČ Brno-Starý Lískovec, že zareagovali velmi rychle na naši žádost a uvolnili potřebnou nemalou částku na tuto celkovou opravu v podstatě obratem. Z důvodu smluvně již delší dobu domluvené akce – výuky letní filmové a divadelní školy, která má ve škole několikaletou tradici, mohou práce vzhledem k vysoké hlučnosti, prašnosti i nefunkčnosti sociálních zařízení začít až v polovině prázdnin. To je také důvod rozhodnutí o udělení 4 dnů volna pro žáky.

Děkuji vám za pochopení naší situace, omlouvám se za komplikace tímto způsobené.

V Brně dne 28. 6. 2018
Mgr. Margita Kotásková, ředitelka školy

 

 

Téma týdne: Kdy už budou prázdniny?

Už velmi brzy. Zbývá nám poslední společný týden v tomto školním roce. A mírně zvolníme.

Budeme se loučit, veselit, vzpomínat.

Budeme si hrát, hodně času strávíme na naší školní zahradě, kde se budeme věnovat hrám míčovým, hrám v písku, budeme relaxovat. Řádit na odrážedlech, motorkách, pečovat o zahrádku.

Popovídáme si o prázdninách, jaké máme plány, jak je strávíme. Co vše se dá o letních prázdninách podniknout. Jak si bezpečně užít dobrodružství.

Rozdáme si výkresy, zbylé výrobky, portfolia.

A zavzpomínáme na vše, co jsme společně prožili, viděli, kam jsme vyrazili, co jsme dělali, stihli, co se nám nejvíce líbilo…

 

Těším se na Vás všechny

Katka Kopová

Vážení rodiče,
14.6. 2018 proběhla 1. třídní informativní schůzka, další naše setkání proběhne v prvním týdnu školního roku, upřesním na webu školy.
Závěry:
1. v týdnu od 27.8. se dostavíte do MŠ a přinesete Evidenční list potvrzený lékařem a vyplněný Individuální dotazník, vyplněné Zmocnění a tři malé fotografie dítěte(skřínka, věšák na ručníky, police na ložní prádlo)

2. dostavíte se k vedoucí stravování(suteren školy základní) a přihlásíte dítě ke stravování

3. v tyto dny budou vyvěšeny seznamy dětí a rozdělení do tříd , podíváte se na přidělený variabilní symbol pro vaše dítě a uhradíte na účet školy pod VS vašeho dítěte platbu za předškolní vzdělávání(dítě, jeden rok před započetím povinné školní docházky – neplatí)
Třída Rybičky – vchod školou základní, třída Sluníčka –  boční vchod do MŠ

4. dobře si prostudujete postoupené Informace pro rodiče

5.3. září se dostavíte s dítětem do MŠ, najdete si přidělenou skříňku, dítě převlečete do školkového, učitelce předáte hrníček k pitnému režimu, kartáček na zuby a pastu, pyžamo

6. budete sledovat školní web a jakékoliv dotazy budete směřovat na sarka.anderlova@ seznam.cz

Vstup dítěte do mateřské školy představuje jeden z nejvýznamnějších kroků v jeho životě a zpravidla i v životě jeho rodičů.Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. Proto je vhodné s přípravou na vstup do mateřské školy začít včas.S dítětem je nutné o nástupu do mateřské školy mluvit pozitivně, aby se na změnu těšilo. Zvykat dítě na odloučení od rodičů, vést dítě k samostatnosti.
Dovednosti, které dítěti usnadní pobyt v MŠ a pomohou s rychlejší adaptací:
1. znát své jméno a příjmení
2. Říci si o to, co dítě chce a potřebuje
3. Spolupracovat při oblékání a svlékání
4. Umět si nazouvat a vyzouvat obuv
5. Vysmrkat se a používat kapesník
6. Držet lžíci a samostatně jíst
7. Při jídle vždy sedět u stolu
8. Umět pít z hrnečku, skleničky
9.Používat toaletu
10.Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku
11. Vyčistit si zuby
12. Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
O případných problémech je třeba mluvit s učitelkou ještě před nástupem do mateřské školy!

Přeji vám pěkné prázdniny a v září se na vás budeme těšit,
Šárka Anderlová