Vážení rodiče,
v pondělí jsem já a paní učitelka Kristýna na konferenci, služby ve třídách si rozdělí paní učitelka Katka  a Bára.
Od úterý budou s námi ve školce studentky Pedagogické fakulty MU, na stáži. Pro děti si připravily pěkné aktivity.
Ve třídě Sluníček bude studentka Terka s projektem  „Proč recyklujeme?“ a ve třídě Rybiček bude studentka Anička s projektem  „Co vyroste ze semínka?“
25.4., ve středu, si užijeme spoustu legrace při dopolední akci v zahradě – ČARODĚJNICE, pod vedením paní učitelky Báry. Vás, prosím, připravte dětem kostýmy a ráno, při příchodu do MŠ, děti do kostýmu převlékněte.
Odpoledne se všichni sejdeme na společné akci pro děti a rodiče – OTEVÍRÁNÍ ŠKOLKOVÉ ZAHRADY. Prosím velmi o dopomoc při úklidu zahrady, kontejner nám zajistil pan místostarosta Dvořáček, připravíme nářadí a náčiní…potřebujeme zametat, vyhrabat a zvelebit, upravit skalku(pokud máte přebytky rostlin…přineste) a uklidit boudu.
Nakonec akce si uděláme oheň. Zajistím špekáčky, chléb, kečup, hořčici – pro děti školkové. Též pitný režim. Opékadla máme, tak 10 ks.
Budu moc ráda, když nám pomůžete! OD 16.00
26.4. od 16 hodin proběhne přijímání dětí z ostatních MŠ k prázdninovému provozu – v kanceláři vedoucí učitelky.

Nezapomeňte, že 30.4. je ŘEDITELSKÉ VOLNO a MŠ NEMÁ PROVOZ!

Stále již dávejte dětem na pobyt venku – batůžek, pití, kapesníky a pokrývku hlavy! A hlavně, přizpůsobujte oblečení dětí aktuálnímu počasí!(oteplené kalhoty už nejsou potřeba…)

Děkuji za spolupráci a těším se! Šárka Anderlová

Vážení rodiče,
na úterý 17.4. paní Doudová, maminka Aničky zařídila pro nejstarší děti přednášku pod vedením jejího tatínka

– o sopkách, nerostech a horninách. Děti se připojí k žákům 3. třídy.Velmi děkujeme.

18.4. v 16:00 máme POSLEDNÍ SKUPINY

Nezapomeňte , že 19.4. je nutná účast na schůzce v MŠ všech rodičů dětí, které odjíždí na ŠKOLKU V PŘÍRODĚ!
17.4. nebudu v MŠ přítomna, zastoupí mě pí uč Hloušková.
Děkuji za spolupráci, Šárka Anderlová

Téma týdne: Stojí, stojí ohrádka, v té ohrádce zvířátka.

                       Jedna, dvě, kdo je zná, ať nám o nich povídá.

 

Jak už název napovídá, tento týden povídání o zvířátkách na nás čeká…

Koťata a štěňata, jehňata, kůzlata, telata, zajíčci a králíčci, kolouškové a srnčata.

Třídu proměníme v malou lesní farmu, postavíme si ohrádky, příbytky, lesní dřeviny, úkryty a budeme poznávat maminky, tatínky a jejich mláďata. Budeme o ně pečovat, získáme zajímavé informace ze života zvířat.

Zahrajeme si spoustu pohybových her, Na jelena, Ovečky, ovečky, pojďte domů, s jógou poznáme novou polohu ,, zajíce“, na králíčky a zajíčky, atd.

… Proběhlo se malé štěně po travičce po stráni,

Zakoplo o pampelišku, to vám bylo štěkání.

Myška z díry vykukuje a svolává myšata,

Podívejte, milé děti, co dokážou štěňata …

 

Těším se na Vás

Katka

Milí rodiče,

tento týden budeme objevovat Indii! Naše kamarádka Diksha a její rodina pochází z této daleké země a pomůže nám poznat její obyvatele, kulturní zyvklosti, tradice a přírodní krásy 🙂

Téma: INDIE – multikulturní projekt

Naším cílem pro tento týden je: vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytváření prosociálních postojů, poznávání jiných kultur

Nabídka činností:

  • Jógová protahovací cvičení
  • Básně z knihy Cestujeme světadíly (S. Bumbová)
  • Zpěv písně “Naše zamě kulatá je”
  • Barvení šátků, které použijeme při tanci a odívání
  • Výroba šperků z korálek, výroba barevných šátků a sárí – typického indického oděvu
  • Zkoumání map, atlasů, encyklopedií, rozhovory s Dikshou a její maminkou
  • Poslech indické hudby, tance

Těším se na vás

Kristýna