Vážení rodiče.
Nesvoláváme žádnou mimořádnou třídní schůzku v letošním školním roce.
Vše potřebné se dozvíte při nástupu svých dětí do školy v pondělí 3. září v 8.00, kdy bude zároveň třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy (dopoledne)
Není potřeba nakupovat nic dopředu, kromě klasického školního vybavení – aktovka, penál, přezůvky.
První školní den probíhá následovně: část první hodiny budete se svými dětmi ve třídě, potom si nové žáky na chvíli převezmou naši deváťáci.
Trochu si s nimi popovídají, prohlédnou si společně školu a v 9h probíhá slavnostní přivítání prvňáčků za přítomnosti celé školy i představitelů naší radnice. Těšíme se na vás a přejeme krásné léto.
Margita Kotásková

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. – 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, milí žáci.
Školní rok 2017/2018 začíná oficiálně z rozhodnutí MŠMT v pondělí 4. září.
Školní družina i MŠ jsou otevřeny v obvyklém režimu od 6.30 do 16.30.
Žáci mají 4. 9. dvě vyučovací hodiny, první se svými třídními učiteli, druhou bude probíhat slavnostní přivítání žáků 1. třídy před budovou školy.
Obědy budou vydávány od 9.40h.
V úterý je vyučování pro všechny žáky 4 vyučovací hodiny, od středy se vyučuje podle rozvrhu, tento týden bez odpoledního vyučování.
Těšíme se, že škola po prázdninách opět ožije!
V pondělí 4. 9. tedy nashledanou!
Margita Kotásková a všichni zaměstnanci školy

V úterý 18. 4. a ve středu 19. 4. mají naši žáci možnost se seznámit s tradičním českým řemeslem, sklářstvím. Pan Michal Zahradník, pokračovatel několikáté generace českého sklářského rodu žákům  popovídá o skle a přitom jim zároveň přímo ve třídě ukáže, jak se sklo fouká. Potom budou mít všichni žáci možnost vyfouknout si svou „baňku“ a na přání vyrobí každé třídě drobný skleněný talisman dle přání dětí ( vznikají většinou novotvary jako okřídlený krokodýl a pod.) Cena tohoto programu je 50 Kč na žáka.

První hodinu vždy proběhne přednáška s ukázkou výroby skleněného předmětu pro více tříd a další hodinu si budou žáci individuálně zkoušet foukání skla.

Úterý 18. 4. 2017
1h. společně 1., 3., 7., 8.tř.
2h.
3h. 7.tř.
4.h. 1.tř.
5.h. 3.tř.
6h. 8.tř.

Středa 19.4.2017
1h. společně 2.,4.,5.,6.tř.
2h. 2.tř.
3h. 5.tř.
4h. 6.tř.
5h. 4.tř.
9.tř. se nezúčastní
koule s motivem - zvědavá žirafa

Vážení,
v pondělí je náhradní BRUSLENÍ a SKUPINKY
v úterý VÁNOČNÍ POSEZENÍ od 16hodin, prosím o ochutnávku cukroví ráno Irence
ve středu Věda
ve čtvrtek Sportík
Děkuji za spolupráci, Šárka Anderlová

Vážení a milí,
velmi děkuji rodičům, kteří s dětmi jezdí na BRUSLENÍ. Paní Vašků dnes ještě zařídila náhradní lekci BRUSLENÍ(za St. svátek…) a to na PONDĚLÍ 14. 12. 2015 ve stejném čase. Poznamenejte si a přihlášené děti ještě naposledy vypravte!
Touto cestou dále děkuji panu Burianovi, tatínkovi Tomáška, za finanční dar mateřské škole pro koupi Vánočních dárků pro děti. Snažím se obměnit dětskou knihovnu, použijeme k zakoupení knih a dalšího pro děti.
Velmi si Vaši veškeré pomoci vážím.
Na Vaše dotazy o plánované akci - další Pečení s babičkami odpovídám - akci jsem zrušila, už by akcí bylo moc...
Děkuji za nás všechny, Šárka Anderlová