Vážení rodiče, žáci.
Ještě jednou připomínáme, začátek školního roku je z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení až v pátek 7. září!
Děkujeme za pochopení.
Margita Kotásková

Vážení rodiče

Ze závažných provozně technických důvodů jsme nuceni v Základní škole Elišky Přemyslovny posunout začátek vyučování ve školním roce 2018/2019 o 4 pracovní dny.
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji tedy z provozních důvodů 4 dny volna pro žáky v době 3.,4., 5. a  6. září 2018.

Nástup do školy – slavnostní zahájení školního roku bude v pátek 7. září 2018 v 8.00.

Proběhnou 2 vyučovací hodiny. V tento den již bude v provozu i družina, od 7. 00 do 16.30, také školní jídelna bude od 7. 9. v provozu pro ZŠ.

V mateřské škole je provoz nezměněn, tedy od pondělí 3. září 2018.
Důvodem tohoto opatření je rekonstrukce všech sociálních zařízení v budově ZŠ, které budou probíhat od 30. 7. 2018. Jsme velmi vděčni zřizovateli ÚMČ Brno-Starý Lískovec, že zareagovali velmi rychle na naši žádost a uvolnili potřebnou nemalou částku na tuto celkovou opravu v podstatě obratem. Z důvodu smluvně již delší dobu domluvené akce – výuky letní filmové a divadelní školy, která má ve škole několikaletou tradici, mohou práce vzhledem k vysoké hlučnosti, prašnosti i nefunkčnosti sociálních zařízení začít až v polovině prázdnin. To je také důvod rozhodnutí o udělení 4 dnů volna pro žáky.

Děkuji vám za pochopení naší situace, omlouvám se za komplikace tímto způsobené.

V Brně dne 28. 6. 2018
Mgr. Margita Kotásková, ředitelka školy

 

Vážení rodiče.
Nesvoláváme žádnou mimořádnou třídní schůzku v letošním školním roce.
Vše potřebné se dozvíte při nástupu svých dětí do školy v pondělí 3. září v 8.00, kdy bude zároveň třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy (dopoledne)
Není potřeba nakupovat nic dopředu, kromě klasického školního vybavení – aktovka, penál, přezůvky.
První školní den probíhá následovně: část první hodiny budete se svými dětmi ve třídě, potom si nové žáky na chvíli převezmou naši deváťáci.
Trochu si s nimi popovídají, prohlédnou si společně školu a v 9h probíhá slavnostní přivítání prvňáčků za přítomnosti celé školy i představitelů naší radnice. Těšíme se na vás a přejeme krásné léto.
Margita Kotásková

V pátek 20. října bude provoz Základní školy následovný:
Žáci 1. stupně se budou učit se svými třídními učiteli 1. – 4. vyučovací hodinu ve 2. patře ZŠ, 1. třída ve své učebně.
Žáci 2. stupně budou mít náhradní program mimo budovu školy.

Školní družina má výjimečně omezen provoz do 13.30hodin.
Děti budou k vyzvednutí po obědě v tělocvičně.

Mateřská škola má běžný provoz, rodiče Rybiček mohou své děti vyzvedávat do 13.00 ve své šatně, po 15h už prosím jen druhým vchodem do Sluníček.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, milí žáci.
Školní rok 2017/2018 začíná oficiálně z rozhodnutí MŠMT v pondělí 4. září.
Školní družina i MŠ jsou otevřeny v obvyklém režimu od 6.30 do 16.30.
Žáci mají 4. 9. dvě vyučovací hodiny, první se svými třídními učiteli, druhou bude probíhat slavnostní přivítání žáků 1. třídy před budovou školy.
Obědy budou vydávány od 9.40h.
V úterý je vyučování pro všechny žáky 4 vyučovací hodiny, od středy se vyučuje podle rozvrhu, tento týden bez odpoledního vyučování.
Těšíme se, že škola po prázdninách opět ožije!
V pondělí 4. 9. tedy nashledanou!
Margita Kotásková a všichni zaměstnanci školy

V úterý 18. 4. a ve středu 19. 4. mají naši žáci možnost se seznámit s tradičním českým řemeslem, sklářstvím. Pan Michal Zahradník, pokračovatel několikáté generace českého sklářského rodu žákům  popovídá o skle a přitom jim zároveň přímo ve třídě ukáže, jak se sklo fouká. Potom budou mít všichni žáci možnost vyfouknout si svou „baňku“ a na přání vyrobí každé třídě drobný skleněný talisman dle přání dětí ( vznikají většinou novotvary jako okřídlený krokodýl a pod.) Cena tohoto programu je 50 Kč na žáka.

První hodinu vždy proběhne přednáška s ukázkou výroby skleněného předmětu pro více tříd a další hodinu si budou žáci individuálně zkoušet foukání skla.

Úterý 18. 4. 2017
1h. společně 1., 3., 7., 8.tř.
2h.
3h. 7.tř.
4.h. 1.tř.
5.h. 3.tř.
6h. 8.tř.

Středa 19.4.2017
1h. společně 2.,4.,5.,6.tř.
2h. 2.tř.
3h. 5.tř.
4h. 6.tř.
5h. 4.tř.
9.tř. se nezúčastní
koule s motivem - zvědavá žirafa