Zveme všechny rodiče dětí ŠD na vystoupení

„Máme rádi zvířata“.

Kdy? 16.6. 2016 v 16:00 hod.

Kde? v tělocvičně ZŠ

Vážení rodiče,
v pondělí 16.12.2013 se i přes všechny překážky v podobě nečekaných nemocí dětí podařilo uskutečnit besídku školní družiny.
Děkuji paním učitelkám Pecenovým za všechny aktivity, které s dětmi provádějí, a za to, že naše školní družina není jen hlídárna, ale hlavně místo, kam děti chodí rády.

Zde http://www.youtube.com/watch?v=mm5P5eQhX9g se můžete na celou besídku ještě jednou podívat.

Písnička – kroužek určen pro všechny děti 1. stupně
pondělí 13.00 – 14.00
vedoucí kroužku – Lia Pecenová ml.
Cena: 50 Kč/školní rok

Barvička – kroužek určen pro děti 2. – 5. tř.
středa 15.15  -16.15
vedoucí kroužku –
Lia Pecenová
Cena: 150 Kč/pololetí

Sportík – kroužek určen pro děti 2. – 5.tř.
čtvrtek 6. vyučovací hodina
vedoucí kroužku – Lia Pecenová
Cena: zdarma

Keramika – kroužek určen pouze dětem, které jsou přihlášené v ŠD
úterý 13.45 – 15.00
Cena: 50 Kč za lekci

Flétnička  – kroužek určen pro všechny děti 1. stupně
pondělí, úterý, čtvrtek
vedoucí kroužku – Lia Pecenová ml.
Cena: 50 Kč/školní rok