Písnička – kroužek určen pro všechny děti 1. stupně
pondělí 13.00 – 14.00
vedoucí kroužku – Lia Pecenová ml.
Cena: 50 Kč/školní rok

Barvička – kroužek určen pro děti 2. – 5. tř.
středa 15.15  -16.15
vedoucí kroužku –
Lia Pecenová
Cena: 150 Kč/pololetí

Sportík – kroužek určen pro děti 2. – 5.tř.
čtvrtek 6. vyučovací hodina
vedoucí kroužku – Lia Pecenová
Cena: zdarma

Keramika – kroužek určen pouze dětem, které jsou přihlášené v ŠD
úterý 13.45 – 15.00
Cena: 50 Kč za lekci

Flétnička  – kroužek určen pro všechny děti 1. stupně
pondělí, úterý, čtvrtek
vedoucí kroužku – Lia Pecenová ml.
Cena: 50 Kč/školní rok