Slabiky bě, pě, vě, mě, Slabikář str.116- 120, Písanka str.32- 37

Slabiky dě, tě, ně, di- dy, ti- ty, ni- ny, Slabikář str.110- 114, Písanka str. 28- 32

Písmena G, Ď, Ť, Ň, Slabikář str. 102- 107, Písanka str.20- 24

Písmena ch, f, Slabikář str.96- 101, Písanka str.15- 19

Písmeno ř, ch, Slabikář str.91_ 95, Písanka str. 13- 15

Slabikář str. 81- 88, Písanka str. 8- 12