Čj 1

Ve středu byl výlet – ZOO Bošovice, v pátek beseda se včelaři a sportovní den.

od 26.6. vyučování jen do 11.40, donést velkou igelitovou tašku na výkresy,

27.6. se budou rozdávat učebnice

čtení- Malované čtení, psaní po str. 19