Základní jednotka délky a objemu metr, litr, str.22, 23

Sčítání a odčítání, slovní úlohy, str.19- 21, jednotka délky- metr, str.22

Sčítání a odčítání s přechodem desítky, str. 15- 18

Sčítání a odčítání do 20, str.13- 15

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem základu 10, str.10- 12

Sčítání do 20 s přechodem 10, str.8, 9