Jaro- Práce na zahradě, Opakování, Ptáci, str.58- 61

Lidé a společnost, U rybníka, Co lidé vytvořili, str.46, 47

Lidé a společnost: V divadle, V knihovně, V obchodě, str. 43- 45