Opakování

prac. sešit str. 91

Čtení po str.160

Psaní – věty, doplňování po str.36

Velká písmena

Opakování   učebnice po str. 87, prac. sešit po str. 86

Čtení po str. 154

Psaní

Abeceda po str. 34

Velká písmena

opakování

prac. sešit po str. 86, učebnice po str. 85

Psaní   E po str. 31

Čtení po str. 151

Děti z Bullerbynu

Dopis

Velká písmena

učebnice str. 81,82

Čtení po str. 143

Psaní  D  po str. 30

Věta jednoduchá a souvětí

prac. sešit po str. 82

Dopis a jeho části  str. 83

Naučit svoji adresu

Čtení po str. 137

Psaní T, t, F  po str. 29

Věta jednoduchá a souvětí

učebnice str. 77, prac. sešit str. 81

Psaní   B,T  str. 28

Čtení str. 125