Čj 2

Rozdělení hlásek  učebnice str. 33, 34,  prac. sešit str. 35

Psaní  k, K, v, V  str. 17

Čtení str. 30

Společná četba -Z deníku kocoura Modroočka

Čj 2

Antonyma, synonyma, slova mnohoznačná

učebnice po str. 30, prac. sešit po str. 28, 29

Psaní   m, M, h, H po str. 15, 16

Čtení

Z deníku kocoura Modroočka po str. 53