Dělení sedmi

Násobení osmi

prac. sešit str. 34, 35

Násobení šesti str. 24

Rýsování úsečky dané délky