Konstrukce trojúhelníku, Tělesa ,Opakování uč. str. 149, 155- 157

Písemné násobení uč. str. 150- 154

Dělení mimo obor násobilek, str. 137- 141

Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem, dělení mimo obor násobilek, uč. str.133- 137

Násobení a dělení mimo obor násobilky str.126- 130