Chraňte své zdraví i zdraví ostatních, uč. str.72-75, ps 65- 67

Pečujeme o své zdraví, Společné znaky s ostatními živočichy, uč. str.67- 71, ps 62- 64

Naše tělo, Pečujeme o své zdraví, uč. str. 66- 68, ps 58- 61

Naše zdraví, Jak rosteme a vyvíjíme se, uč. str.64, 65, ps 59

Opakování- Život v přírodě, ps str. 56, 57

Stavba těla živočichů, uč. str.58, 59, ps 52, 53