procvičování pokynů a cviků

psali jsme test na části těla

sloveso „can“ – umět, moci – oznamovací věta, zápor, otázka, krátká odpověď

části těla – pracovní list – učte se slovní zásobu z něj

smysly – I can see; I can hear; apod.

pokyny ke cvičení

v pondělí 11.6. budeme psát test na části těla

procvičování L8

Colin in Computerland – poslech, čtení

Brownies and Cubs – čtení, porozumění textu

procvičování přivlastňovacích zájmen

části těla – slovní zásoba

psali jsme opakovací test L8

DÚ: dokončit spojování slovíček částí těla k obrázku ve šk. sešitě

L3 – At the sport centre

Dopsat slovíčka L9 ( kdo nemá), naučit.

UČ str. 64-67, PS str. 79, povely z UČ str. 66 – chant

Otázky: Can you swim?, Yes, I can. No, I can´t.

Sporty ze sešitu.

 

odhadování a měření délek školních předmětů

přivlastňování pomocí  ´s, přivlastňovací zájmena – naučit se ze šk. sešitu

ústní zkoušení slovíček oblečení

A letter from Greg – čtení, překlad

ve středu 30.5. budeme psát opakovací test L8