Aj3 – Stoica

Toys from recycled materials – procvičování

A letter from Greg – čtení, překlad

Colin in Computerland – poslech, čtení

Sophie´s World – London – povídání, obrázky z Londýna

Zvířata – rozšíření slovní zásoby – opakujte ze školního sešitu

DÚ: procvičujte slovíčka L3, sloveso být

Aj3 – Charvátová

L3 Chválím celou skupinu za výborné čtení a překlad dopisu z učebnice str. 21, za překlad vět s výrazem “ made from“.

DÚ UČ str. 22, číst a překládat – nahlas doma, věty máme přeložené v sešitě.

Opakovat písemně slovíčka L3 – test nebude, jen pro sebe, kdo bude mít čas.

 

Aj3 – Stoica

procvičování slovní zásoby, slovesa být v jednotném čísle

psali jsme test na „What´s this? It´s a …“ atd.

Hračky z recyklovaných materiálů

Nálady – How are you? – I´m fine, happy, sad, so-so, tired.

DÚ: Procvičujte slovíčka L3 a nálady

Aj3 – Charvátová

L3 – My favourite toy – moje oblíbená hračka, popis hračky z recyklovatelného  materiálu.

Písnička UČ str. 18 – ústně povely. ( Stand up!. Sit down! Touch your head!…)

Chválím za naučená slovíčka L3, pořád opakovat, kdo ještě nezvládl, doučit.

UČ str. 18- 19, PS str. 25, 26

Dělali jsme věty typu: A book is made from paper. (písemně i ústně do sešitu). Naučit.

 

 

Aj3 – Stoica

spojení barev a hraček

hra Robots – instrukce, rozlišení left (levá) x right (pravá)

Halloween – slovní zásoba

procvičování slovesa být v jednotném čísle

slovíčka L3 jsou všechna zapsaná ve slovníčku, postupně se je učit

Aj3 – Charvátová

L3 – UČ str. 16,17, What ´s this? , Is it a ….?, Yes, it is. No, it isn´t.

Trénovali jsme slovní spojení typu: „a black bag“  PS str. 22-24,  dále poslech a čtení, opakovali věty a fráze.

Tématická hodina Halloween – Song: Five little pumpkins.

Chválím za naučená slovíčka první polovina L3, písemně i ústně děti zvládli!

Naučit ústně do pondělí druhou polovinu a písemně na úterý.