Happy Street 1

UČ str. 54-56, PS str. 68, dopsat slovíčka L8, kdo ještě nemá

Pracovní list – opakování slovesa to be, to have, trénovat nahlas čtení a překlad:  Colin in Computerland, My town

Opakovat L7

L7 UČ str. 50-51, PS str. 62-67

Věty s have got, pracovní listy – přídavná jména, otázky s have got.

Napsat projekt – obrázek + popis mého kamaráda.

 

Translation of a postcard and postcards writing (example School Book p.53)

School Book page 54

Workbook page 66

Basic phrases for description of people and things:

  • I’ve got, He’s got, We’ve got …
  • I’m, It’s, They’re …

Homework: Write your own description of a person

 

Možnost si cvičit doma přes odkaz: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/?cc=cz&selLanguage=cs

U7

UČ str. 48-51, PS 59-63

Slovíčka L7 – učit, zapsaná máme.

Otázky se slovesem „have got“

Pracovní list – přídavná jména. ( protiklady: old x young…)

Popis osob:  She´s got long brown hair.

 

 

 

L6 UČ str. 45-48

PS str. 56-58

Zapsat a naučit prvních deset slovíček L7, kdo nemá.

Chválím za výsledky v testu za L6.( předložky, there is, there are, otázky, rozhovor)