ČJ4

Mluvnice: Vyjmenovaná slova
– uč. do str. 44, PS do str. 29/ 1,2
– procvičování na PC

Literární výchova: Byl jednou jeden král (starší čítanka)
Hravá čítanka do str. 29(DÚ na 27.11. str. 28 – 29)

ČJ4

Mluvnice: Vyjmenovaná slova
- uč. do str. 42, PS do str. 28/ 3,4 jen doplňování
Literární výchova: Byl jednou jeden král(starší čítanka)
- báseň "Pohádka" zpaměti na 20.11.(napsaná v sešitu)
Sloh: Vypravování
- příběh z vyjmenovaných slov v  PS str. 27/1

ČJ4

Mluvnice: Vyjmenovaná slova po b,l
-uč. do str. 34, PS do str. 24
Literární výchova: Hravá čítanka do str. 25
Sloh : Vypravování vlastního příběhu

ČJ4

Mluvnice: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
– uč. do str. 28, PS do str. 21
Literární výchova : Hravá čítanka do str. 22
– vlastní příběh na základě zadaných slov
Sloh : Vypravování

ČJ4

Mluvnice: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje a mě/mně
– uč do str. 25, PS do str. 18/ 15

Literární výchova: Porozumění textu
– (školní čítanka) O Kateřince a tlustém svetru
– tvorba vlastního příběhu na předem zadaná slova textu

ČJ4

Mluvnice: Předpony a předložky
- uč. do str. 23, PS do str. 17

Literární výchova: Tajemství prvního klíče
- čít. str. 17 - 19 (včetně tajenky)

Sloh: Telefonování, elektronická pošta
- uč. str. 109 - 110