ČJ4

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen ženského rodu
– uč. do str. 64, PS do str. 50

Literární výchova : Člověk a čas
– starší čítanka str. 87 – 94
– DÚ ve starší čítance str. 95 – 96

ČJ 4

Mluvnice : Podstatná jména středního a ženského rodu – skloňování
– uč.do str. 63, PS do str. 48

Literární výchova : Hravá čítanka do str. 58

ČJ 4

Mluvnice: Koncovky podstatných jmen středního rodu
Vzory ženského rodu
– uč. do str. 62, PS do str. 47

Literární výchova: Hravá čítanka do str. 58
– DÚ str. 56 – 58 na 29.1.

ČJ 4

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen středního rodu
– uč. do str. 61
– PS do str. 47/ 10
Literární výchova : Hravá čítanka do str. 50
Sloh: Reprodukce textu

ČJ 4

Mluvnice:  Podstatná jména – pády, určování vzorů středního rodu
– uč. do str. 60, PS do str. 45

Literární výchova: Hravá čítanka (porozumění textu)
– str. 43 – 47

ČJ 4

Mluvnice: Slovní druhy
– uč. do str. 55, PS do str. 41

Literární výchova:  Hravá čítanka do str. 38
Starší školní čítanka – Vánoce, Vánoce přicházejí
– žáci odevzdávali čtenářský deník se 2 obsahy knížek (kdo neodevzdal,donese
hned po Vánocích)

Sloh: Vypravování – Vánoční zvyky a tradice