Mluvnice:  Slovesa – časování
– uč. do str. 75, PS do str. 64/13, (14 zjistit pomocí internetu – dobrovolný úkol navíc pro zvídavé)
Literární výchova: Karel IV. a středověk
– starší čítanka str. 119 – 121
– čtení s porozuměním

Mluvnice: Slovesa – mluvnické kategorie
– zvratná slovesa
– jednoduché a složené tvary sloves
– časování v přítomném čase
– uč. do str. 74, PS do str. 61
Literární výchova : Král Karel IV.
– starší čítanka
– práce s textem, porozumění textu
Sloh : Popis osoby
– uč. str. 116

Mluvnice : Slovesa – osoba, číslo, čas
– infinitiv
– uč. do str. 71, PS do str. 58/13
Literární výchova : Hravá čítanka do str. 83
– čtení s porozuměním

Mluvnice: Slovesa – osoba, číslo, způsob a čas
– uč. do str. 71, PS do str.56/ 4,5
Literární výchova: Robinsonův jídelníček
– čítanka do str. 81

Mluvnice: Podstatná jména – opakování
Slovesa – osoba, číslo, způsob a čas
– uč. do str. 70, PS do str. 55
Literární výchova : Jaro už je cítit ve vzduchu
– starší čítanka str. 108 – 110
– DÚ Hravá čítanka str. 78 – 80 na 26.3.
Sloh : Popis hračky
– ústní popisy hraček

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen – mužský rod
– uč. do str. 66, PS do str. 54
Literární výchova : Hravá čítanka str. 74 – 77
– čtenářský klub (individuální četba)
Sloh: Popis hračky
– uč. str. 115
– písemný popis vlastní hračky