Mluvnice: Shoda podmětu s přísudkem
– uč. do str. 94, PS do str. 76
– příprava na pololetní práci 11.6. 2018
Literární výchova: Hravá čítanka do str. 107
Sloh : Vypravování (Co děláme o víkendu)

Mluvnice: Podmět a přísudek
Shoda podmětu a přísudku
– uč. do str. 91, PS do str. 72/1,2

Literární výchova: Čtenářský klub
– individuální četba
– pověst O Golemovi

Sloh: Vypravování
– pověst O Golemovi

Pololetní práce se bude psát 11.6. 2018.

Mluvnice: Podmět a přísudek
– uč. do str. 88, PS do str. 68
Literární výchova: Hravá čítanka do str. 99
DÚ : příprava čtenářského deníku!!!!!

Mluvnice: Věta jednoduchá a souvětí
Spojovací výrazy
Větné vzorce
– uč. do str. 86, PS do str. 67/8

Literární výchova : Hravá čítanka do str. 94 (čtení s porozuměním)
– čtenářský klub 24.5. ( téma Zvířata, případně jiná kniha, s sebou polštářek, deku, drobný a nepříliš drobivý pamlsek, bude se podávat ovocný čaj do vlastnoručně vyzdobených hrnků)
příprava čtenářského deníku se zapsanými obsahy 2 knih

Mluvnice:  Slovesa – časování
– uč. do str. 75, PS do str. 64/13, (14 zjistit pomocí internetu – dobrovolný úkol navíc pro zvídavé)
Literární výchova: Karel IV. a středověk
– starší čítanka str. 119 – 121
– čtení s porozuměním

Mluvnice: Slovesa – mluvnické kategorie
– zvratná slovesa
– jednoduché a složené tvary sloves
– časování v přítomném čase
– uč. do str. 74, PS do str. 61
Literární výchova : Král Karel IV.
– starší čítanka
– práce s textem, porozumění textu
Sloh : Popis osoby
– uč. str. 116