M4

Týden: 13. 11. – 16. 11. 2017

Po - aritmetický průměr

!!!DÚ PS str. 12/1-3!!! 

Út - bingo, grafy a diagramy, překreslení koláčových grafů na sloupcové

!!!DÚ dodělat graf na čtverečkovaný papír!!!

St - kontrola sešitů, kreslení grafů, PL - práce s daty a dělitelností

!!!DÚ na pondělí dodělat PL vlepený v sešitě!!!

Týden: 6. 11. - 10. 11. 2017

Po - pamětné sčítání a odčítání, PS str. 6, 13/postupně vše

Út - praktické užití sčítání a odčítání - hra na obchod

St - praktické užití sčítání a odčítání - hra na obchod

Čt - grafy a diagramy, uč. str. 21, kreslení grafů na čtverečkovaný papír

- grafy a diagramy, PS str. 11/1 - 4

Týden: 30. 10. - 3. 11. 2017

Po - velká čísla, mat. diktát

!!!DÚ PS str. 13/1, 2, 3!!! 

Týden: 23. 10. - 25. 10. 2017

Po - velká čísla, mat. diktát, PS str. 15/1 -5

!!!DÚ Dodělat PS str. 15/1-5!!!

Út - velká čísla - Bilandské počítání, PL nalepený v sešitě

St - velká čísla - počítání s číselnýma kartičkama

Týden:16. 10. - 20. 10. 2017

Po - písemné dělení - běhací hra

Út - písemné dělení, PL

St - písemka, dodělávka PL z minulé hodiny

Čt - velká čísla, mat. diktát, PL vlepený v sešitě

Týden: 9. 10. - 13. 10. 2017

Po - písemné dělení, uč. str. 25/17

Út - písemné dělení, uč. str. 26/26 - skupinová práce

St - skupinová hra - sčítání a odčítání, dělení se zbytkem, výstaviště, písemné dělení

!!!DÚ PS str. 9/2!!!

Čt - skupinová hra - sčítání a odčítání, dělení se zbytkem, výstaviště, písemné dělení

!!!Písemka St 18. 10. - písemné dělení a násobení!!!

Pa - písemné dělení jednociferným

Týden: 2. 10. - 6. 10. 2017

Po - písemka, dělení se zbytkem uč. str. 20/32

Út - dělení se zbytkem PS str. 8/2, 3, PL - vlepené v sešitě

St - skupinová hra - násobení dělení

Čt - písemné dělení, uč. str. 23/2

- písemné dělení, uč. str. 24/9

Týden: 25. 9. - 29. 9. 2017

Po - rozcvička, bingo, pamětné a písemné sčítání a odčítání, pořadí mat. operací -  PL nalepený v sešitě

!!!DÚ dodělat PL nalepený v sešitě!!!

!!!27. 9. 2017 písemka - písemné sčítání a odčítání, pořadí matematických operací!!! 

Týden: 18. 9. - 22. 9. 2017

Po - rozcvička, zaokrouhlování přirozených čísel - opakování, PS 4/3, 4, 5

!!!DÚ PS str. 4/4, 5!!!

Út - rozcvička, bingo - procvičování malé násobilky

St - rozcvička, pořadí matematických operacích - PS str. 3/1, 2, 3, uč 12/18

Čt - rozcvička, výstaviště - PL, bingo

- matematický král, výstaviště, pořadí matematických operací uč. str 16/53

!!!DÚ PS 4/8!!!

Týden: 11. 9. - 15. 9. 2017

Po - rozcvička, opakování - písemné sčítání a odčítání, šifra

Út - rozcvička, opakování - sčítání a odčítání, PS str. 2/1 - 4

!!!DÚ PS 2/4-6!!!

St - rozvička, sčítací pyramidy, písemné sčítání a odčítání PS 4/1, 2

Čt - rozcvička, součtové pyramidy

!!!DÚ dodělat názvy jednotlivých členů pro odčítání - školní sešit!!!

- písemné sčítání a odčítání, sčítací pyramidy PL