pracovní listy k zopakování probraného učiva – samostatná práce

přítomný čas průběhový – oznamovací věta, zápor, otázka, krátká odpověď

projektový den zaměřený na středověk – slovní zásoba

Sir Sidney and Lady Jane – čtení, porozumění textu

King Henry VIII, Queen Elisabeth I. – poslech, čtení

úvod do minulého času prostého

slovní zásoba počasí, oblečení

I´m wearing…

přítomný čas průběhový

L9 UČ str. 64-66

– minulý  čas, téma středověk, učit minulé časy ze sešitu

– učit slovíčka L9

PS  str. 79-81

 

Colin in Computerland – poslech, čtení

Our World – čtení, porozumění textu

Londýn – obrázky, památky

procvičování L7

psali jsme opakovací test L7

Chválím za velmi pěkné projekty My Day! 🙂

Solar System – čtení, poslech, pracovní list – umět vyjmenovat planety v AJ

procvičování přítomného času prostého – oznam. věta, zápor

Clive the caveman – čtení

DÚ: učit se slovíčka L7

projekt My day – odevzdat do Út 29.5.

     – min. 10 vět s popisem činností běžného dne + čas

      (př. I get up at seven o´clock. I have breakfast at quarter past seven.)

     – obrázkové ilustrace k větám

     – vypracovat na papír A4/ A3