Aj4 – Stoica

opakování gramatiky – čas, some x any, have got, slovíčka L3

pořadí slov ve větě

v pondělí 8.1. budu zkoušet slovíčka L3

ve čtvrtek 11.1 budeme psát opakovací test na L3