Vl 4

Opakování zěměpisné části vlastivědy
Referáty na téma „Místo v ČR, které mám rád/ráda“
Opakovací test Půda a zemědělství, nerostné suroviny a průmysl ČR
-žáci si nosí dějepisnou vlastivědu i odpovídající pracovní sešit

Vl4

Poznáváme naši vlast
Můj kraj
– uč. do str. 63, PS do str. 36
– referáty “ Místo v ČR, které mám rád/ ráda“
– zadáno opakování na test “ Nerostné suroviny, průmysl, půda a zemědělství v ČR“ na 23.2. 2018

Vl4

Poznáváme naši vlast
Můj kraj
– uč. do str. 60, PS do str. 29
žáci mají zadaný referát na 16.2. 2018 na téma“ Místo v ČR, které mám rád/ráda“ (rozsah A4, text napsaný rukou nebo na PC ,obrázek)