Vl4

Mapa a orientace v krajině
- uč. do str. 18, PS do str. 9
- 8.11. vlastivědný projekt ve skupinách "Kraje ČR" (žáci si donesou nasbírané vlastivědné materiály ke svému kraji, lepidlo, zvýrazňovače, nůžky)

Vl4

Kraje ČR
-uč. do str. 14, PS do str. 7
- žáci pokračují ve shromažďování materiálů k vybraným krajům do skupin
- zadáno opakování na test "Kraje ČR" (1.11.) - slepá mapa, zajímavosti z krajů

Vl4

Kraje ČR
– uč. do str. 14, PS do str. 6
– zadána příprava na skupinový projekt „Kraje ČR“(žáci sbírají materiály do svých skupin o vybraném kraji)