Husitství
Doba pohusitská
– uč. do str. 46
-opakovací test Přemyslovci 1. a 2. část
projekt Středověk byl posunutý na 14.6. kvůli korfbalovému turnaji žáků (žáci si na tento den přinesou všechny své materiály psané, tištěné i kreslené, dále zvýrazňovače, vybavené pouzdro a další pomůcky pro zhotovení projektu)

Lucemburkové
Husitství
– uč. do str. 42, PS do str. 23
zadáno opakování na test Přemyslovci 6.6. 2018

Lucemburkové
– uč. do str. 36, PS do str. 15/ 5, str. 17
projektový den Středověk byl posunutý na 13.6. 2018 ( žáci jsou rozděleni do skupin a sbírají materiál)

Přemyslovští králové
– uč. do str. 31, PS str. 11, 14/3
příprava na projektový den Středověk (30.5.) : žáci se rozdělí do skupin, vyberou si vhodné téma a chystají si tištěné, psané i kreslené materiály

Velká Morava
– uč. do str. 20, PS str. 9, 10/3
– zadáno opakování na test 4.5. – Slované, české pověsti a Velká Morava

Staré pověsti české
Velká Morava
– uč. do str. 19, PS do str. 9