Desetinná čísla  – opakování

Geometrie : pravidelné obrazce – pracovní sešit str. 32, úhlopříčky čtverce a obdélníku – pracovní sešit str. 33