Obsahy složitějších obrazců, opakování jednotek obsahu – převody jednotek – pracovní sešit str. 37, 38, 39

Jednoduché úlohy s procenty – pracovní sešit str. 24

Jednotky obsahu, převody jednotek obsahu – pracovní sešit str. 35

Obvod složitějších obrazců – pracovní sešit str. 36

Desetinná čísla  – opakování

Geometrie : pravidelné obrazce – pracovní sešit str. 32, úhlopříčky čtverce a obdélníku – pracovní sešit str. 33