Aj5 – Stoica

přídavná jména – posouvání členů (a boy – a young __ boy)

have got – pracovní list

učte se slovíčka 3A, B

kdo nepsal, bude v úterý 9.1. dopisovat test na Wh- otázky a přivlastňovací zájmena

Aj5 – Stoica

Wh- výrazy – procvičování

opakování slovesa mít, být

poslech, čtení, překlad – článek o adresách

psali jsme test na přivlastňovací zájmena a Wh- výrazy

DÚ: procvičujte přivlastňovací zájmena a Wh- výrazy

Aj5 – Stoica

Wh- výrazy – procvičování, pracovní list

opakování slovesa být a mít

ve čtvrtek 23.11. budeme psát test na Wh- výrazy (překlad vět) a přivlastňování (přivlastňovací zájmena a ´s)

Aj5 – Stoica

procvičování slovesa být, přivlastňování

psali jsme test na státy

slovní zásoba rodiny – pexeso

dny v týdnu

psali jsme test na slovíčka Family – rodina

V úterý 14.11. budeme psát test na přivlastňovací zájmena a  přivlastňovací „s“.

Aj5 – Stoica

Family – slovní zásoba rodiny – učte se ze školního sešitu

přivlastňovací zájmena – kdo neumí, doučí se

Halloween – tematická slovní zásoba, porozumění textu

procvičování slovesa být

přivlastňovací „s“ – pracovní list ke shrnutí přivlastňování

v úterý 7.11. bude test na státy (ze školního sešitu)

v pátek 10.11. bude test na slovíčka rodiny (ze školního sešitu)

v úterý 14.11. bude test na sloveso být a přivlastňování

DÚ – kdo nestihl, dokončí věty v PS str. 15/ 5

Aj5 – Stoica

státy – učit se ze školního sešitu

sloveso být – dlouhé a krátké tvary (oznamovací věta, zápor, otázka) – pracovní list

DÚ: Podtržené věty z pracovního listu napište jako otázky pod pracovní list do školního sešitu.