Present Simple (negative and questions)

School Book page 44

Workbook page 36

 

Basic phrases:

  • Do you collect … ?
  • Do you play … ?
  • Do you go … ?

 

Procvičování lekce č.4 zde online: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

Téma: Vyjadřování času: Hodiny & Dny

Učebnice (School Book): po stranu 41

Pracovní Sešit (Workbook): po stranu 34 / cvičení 1

Slovíčka zadaná po lekci 4A + 4B (seznamy na posledních stránkách pracovního sešitu)

Gramatika: předložky času, vyjadřování a dotazování se na čas + úvod k Přítomný čas prostý

Možnost procvičovat online na: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs

přídavná jména – posouvání členů (a boy – a young __ boy)

have got – pracovní list

učte se slovíčka 3A, B

kdo nepsal, bude v úterý 9.1. dopisovat test na Wh- otázky a přivlastňovací zájmena

Wh- výrazy – procvičování

opakování slovesa mít, být

poslech, čtení, překlad – článek o adresách

psali jsme test na přivlastňovací zájmena a Wh- výrazy

DÚ: procvičujte přivlastňovací zájmena a Wh- výrazy

Wh- výrazy – procvičování, pracovní list

opakování slovesa být a mít

ve čtvrtek 23.11. budeme psát test na Wh- výrazy (překlad vět) a přivlastňování (přivlastňovací zájmena a ´s)

procvičování slovesa být, přivlastňování

psali jsme test na státy

slovní zásoba rodiny – pexeso

dny v týdnu

psali jsme test na slovíčka Family – rodina

V úterý 14.11. budeme psát test na přivlastňovací zájmena a  přivlastňovací „s“.