psali jsme test L5

popis lidí – sloveso „to be“ – být a „to have“ – mít

slovní zásoba k popisu lidí – procvičujte z učebnice sekce 6A

popis domečku – slovní zásoba (místnosti, části domu, nábytek)

our town – místa ve městě

otázky Is there …? x Are there …?

psali jsme test na popis místností a částí domu

sloveso can – oznamovací věta, zápor, otázka, krátká odpověď

ve čtvrtek 14.6. budeme psát opakovací test L5 (předložky, nábytek, there is x are, místa ve městě, sloveso can)

vazba there is x there are + co + kde

slovní zásoba – nábytek

předložky – procvičování

místnosti v domě

kdo neodevzdal DÚ – popis svého pokoje, odevzdá po škole v přírodě

procvičování přítomného času prostého – pracovní listy

psali jsme opakovací test L4

předložky – učit se ze šk. sešitu

DÚ: PS str. 43/5

přítomný čas prostý – procvičování, pracovní list

psali jsme test na přítomný čas prostý

5A – my room – slovní zásoba vybavení místnosti

ve čtvrtek 17.5. budeme psát test L4

Present Simple (negative and questions)

School Book page 44

Workbook page 36

 

Basic phrases:

  • Do you collect … ?
  • Do you play … ?
  • Do you go … ?

 

Procvičování lekce č.4 zde online: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs