Č6

TÝDEN  20. 11.  –  24. 11.
MLUVNICE
Učivo:Odvozování přídavných jmen příponou -ský, UČ str. 31, cv. 5, PS str. 16
Písemka – ve ČT 23/11 PL  – odvozování přídavných jmen
SLOH
Učivo: Vyplňování jednoduchých tiskopisů, UČ str. 158
LITERATURA
Učivo: Poezie, próza, drama, Báje – E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
na ČT 30/11 přečíst Prométheus, str. 6

 

Č6

TÝDEN  13. 11.  –  17. 11.
MLUVNICE
Učivo:Odvozování přídavných jmen příponou -ský, UČ str. 30, cv. 1, 2, PS str. 15, cv. 1
- na ST 15/11 PS str. 15, cv. 2 - pouze první sloupeček - jednotné číslo
- na PO 20/11 PL  - odvozování přídavných jmen
SLOH
Učivo: Výtah, UČ str. 156
LITERATURA
Učivo: Báje - E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
-
na ČT 16/11 dočíst báji o Perseovi, kniha str. 80

Č6

TÝDEN  6. 11.  –  10. 11.
MLUVNICE
Učivo: Změny hlásek při odvozování, UČ str. 28,  PS str. 14, cv. 2, 4, Odvozování přídavných jmen příponou -ský, UČ str. 30
- na ST 9/11 PS str. 14, cv. 3
- na PO 13/11 PL do DS - UČ str. 30, cv. 3, str. 31, cv. 4 a)
SLOH
Učivo: Výtah, UČ str. 156
LITERATURA
Učivo: Bajka, PS str. 7, Báje - E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
-
na ČT 16/11 dočíst báji o Perseovi, kniha str. 80

Č6

TÝDEN  30. 10.  –  3. 11.
MLUVNICE
Učivo: Rozbor stavby slova, PS str. 12 - 13
- na PO 6/11 UČ str. 28, cv. 1 a), str. 29, cv. 2 jen pravopis - PL do DS
Diktát - ve ČT 2/11 (PL č. 2)
LITERATURA
Učivo: Bajka, UČ str. 7, PS str. 5, 6

Č6

TÝDEN  23. 10.  –  27. 10.
MLUVNICE
Učivo: Tvoření slov, PS str. 10, cv. 1, 2
- na PO 23/10 PS str. 7, cv. 1 a), 2 a)
- na ST 25/10 PL č. 2
Diktát - v ÚT 31/10 (PL č. 2)
SLOH
Učivo: Výpisky, UČ str. 154, cv 1 a), b)
LITERATURA
Učivo: Bajka, UČ str. 7, PS str. 5

Č6

TÝDEN  16. 10.  –  20. 10.
MLUVNICE
Učivo: Slovní přízvuk, UČ str. 16
- na ST 18/10 UČ str. 18, cv. 1 a)
- do ST 18/10 tentýž PL samostatně zkontrolovat (napsat počet chyb)
Písemka - ve ČT 19/10 PL VS
- na PO 23/10 PS str. 7, cv. 1 a), 2 a)
- na ST 25/10 PL č. 2
SLOH
Učivo: Výpisky, UČ str. 154, cv 1 a), b)
LITERATURA
Učivo: Bajka, UČ str. 7, PS str. 5