přídavná jména – stupňování

as … as … – naučit se spojení ze šk. sešitu

otázky s How + odpovědi

slovní zásoba popis města, přírody

pracovní list – procvičování L5

ve středu 13.6. budeme psát test L5

L6C UČ str. 72,73

– opakování gramatiky+slovíček L4-6 na závěrečnou práci

– some, any, a few, a little, how much, how many, sloveso have to – muset , adverbs, adjectives – příslovce a přídavná jména, stupňování přídavných jmen

PS str. 58, 59

 

prezentace projektů My favourite recipe – chválím za velmi povedené projekty! 🙂

procvičování L4

stupňování přídavných jmen (2. a 3. stupeň)

DÚ: pracovní list – dokončit prvních 5 vět ze sekce Comparatives a prvních 5 vět ze sekce Superlatives

zkouším slovíčka L4

ve středu 6.6. budeme psát test L4

 

procvičování min. čas + počitatelná/ nepočitatelná podst. jm. – pracovní list

how much x how many

a few x a little

členy: a x the

opakování L4

DÚ: do středy 30.5. vypracovat projekt My favourite recipe

– 2 části: Ingredients; Instructions

– obrázky, formát A4/ A3

ve středu 6.6. budeme psát test L4