Aj6 – Stoica

přítomný čas průběhový – oznamovací věta, zápor, otázka – doma zopakovat!

zvířata a mláďata – pexeso

DÚ: z pracovního listu ve školním sešitě přepsat prvních 5 vět do záporu

Aj6 – Charvátová

L2 – Přítomný čas průběhový – oznamovací věta, otázka, otázka s tázacím zájmenem – wh-guestions, záporná věta.  (PS+pracovní list – základat do složky, neztrácet!)

Budeme psát test v úterý.

Chválím za práci v hodinách.

UČ str. 23,24, PS str. 17,18 – animals

Učit se slovíčka 2C.

 

Aj6 – Stoica

opakování L1

psali jsme test na L1 – velmi chválím za dobré výsledky! 🙂

čas – procvičování

přítomný čas průběhový – oznamovací věta, pravidla pro přidávání koncovky -ing ke slovesu

Aj6 – Stoica

procvičování učiva L1

psali jsme test na slovíčka 1C, D

Halloween – slovní zásoba, hry

Animals – mláďata zvířat

DÚ: Napište essay na cca 1/2 strany A5 domácího sešitu - popište svůj běžný den, použijte příslovce četnosti a výrazy z tabulky v PS str. 66/ 3. Jako vzor může sloužit cvičení v PS str. 66/ 2.

ve čtvrtek 9.11, budeme psát opakovací test L1

Aj6 – Charvátová

Opakování L1 – UČ str. 19 – song – poslech písničky, doplňování slov do textu. Opakování přítommný čas prostý.

Tématická hodina Halloween.

L2 – Animals –  UČ str. 20, 21

Přítomný čas průběhový – present continuous ( zapsáno v sešitě, procvičovali jsme i ústně) :  PS str. 14,15 – poslech s přitomným časem průběhovým.

Naučit slovíčka L2 oddíl A.