Ovocnictví
význam ovoce, druhy

DÚ: na další hodinu si donést ovoce + další ingredience dle praktického úkolu č.3