vykricnikZměna rozvrhu.
V úterý 1. 11. 2016 neproběhnou hodiny tělesné výchovy 6. a 7. třídy hochů i dívek.